Projekt pn. "Rozwińmy skrzydła - poprawa jakości kształcenia w gminie Rozprza"

współfinansowany przez Unię Europejską, z Europejskiego Funduszu Społecznego,

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

 

Gmina Rozprza 1 lutego 2019r rozpoczęła realizację projektu pt. „Rozwińmy skrzydła - poprawa ja­kości kształcenia w gminie Rozprza”. Projekt swoim zasięgiem obejmuje 6 szkół podstawowych z naszej gminy, w tym naszą szkołę.

 

W ramach projektu:

- uczniowie klas I – VIII skorzystają z bezpłatnych zajęć służących kształtowaniu i rozwijaniu kom­petencji kluczowych; zajęcia prowadzone będą przez trzy półrocza: I i II półrocze roku szkolnego 2019/20 oraz I półrocze roku szkolnego 2020/21; po 15 godzin w półroczu w grupach 8-osobo­wych;

 

- do szkół zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne powiązane z rodzajem prowadzonych zajęć oraz pomoce dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt do prowadzenia zajęć dla uczniów ze specjalnymi po­trzebami edukacyjnymi, a także narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) ;

 

- nauczyciele szkół biorący udział w projekcie  doskonalą swoje kompetencje zawodowe, jak rów­nież zdobywają nowe kwalifikacje.

 

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie Urzędu Gminy.

Link do strony  http://rozprza.pl/2272/466/projekt-dla-szkol.html

 

W naszej szkole, w ofercie dla uczniów są 24 rodzaje zajęć. Po przeanalizowaniu wyników naucza­nia, indywidualnych predyspozycji oraz zaleceń poradni pedagogiczno-psychologicznej, uczniowie zostali zakwalifikowani do różnorakich zajęć. Zajęciami zostało objętych około 90% uczniów szko­ły.

 

Grupy uczniów na zajęcia unijne

Harmonogram zajęć unijnych

 

 

Covid-19 Informacje

To my

  • dsc_0327a
  • dsc_0331a
  • dsc_0333a
  • dsc_0335a
  • dsc_0339a
  • dsc_0343a

Logowanie

Kontakt

Sekretariat Budynek B

Czynne: 7:30 - 14:30

tel. 44 615-41-36

Sekretariat Budynek A

Czynne: 8:00 - 10:00

tel. 607-033-582

Dyrektor szkoły

tel. 501-636-957

1% dla SP Rozprza

Dzwonki w szkole

1 godzina lekcyjna 8.00 - 8.45
2 godzina lekcyjna 8.55 - 9.40
3 godzina lekcyjna 9.50 - 10.35
4 godzina lekcyjna 10.45 - 11.30
obiad
5 godzina lekcyjna 11.40 - 12.25
obiad
6 godzina lekcyjna 12.45 - 13.30
7 godzina lekcyjna 13.35 - 14.20
8 godzina lekcyjna 14.25 - 15.10

 

Zaprogramuj przyszłość

Certyfikaty

Przydatne linki

Szukaj