Zajęcia koła fizycznego „Młody Einstein” w ramach projektu unijnego „Rozwiń skrzydła” były prowadzone z uczniami klas 8. Zajęcia odbywały się częściowo w formie stacjonarnej i formie zdalnej za pomocą platformy ZOOM. Uczniowie podczas zajęć mogli samodzielnie lub zgodnie z przygotowaną instrukcją przeprowadzać doświadczenia, eksperymenty fizyczne. Na zajęciach poszerzali swoje wiadomości i umiejętności z podstawowych praw i zasad fizycznych, rozwijali umiejętność przewidywania, planowania, poprawnego wnioskowania. Ponadto usprawniali posługiwanie się poprawnym językiem fizycznym, nabywali umiejętność współpracy w grupie.

W lutym 2021r. w naszej szkole zakończono kolejne zajęcia w ramach projektu ,, Rozwińmy skrzydła” prowadzone przez panią Lidię Kułak. Zajęcia nosiły tytuł ,,Kojarz, wymyślaj i twórz”. Głównymi celami spotkań było: rozwijanie wielostronnego rozwoju dziecka i jego kompetencji kluczowych oraz zdolności poznawczych. Cały program zajęć był podzielony na działy: polonistyczny, przyrodniczy i matematyczny. Dzieci w czasie zajęć rozwijały kompetencje czytelnicze, uczyły się rozwijać problemy oraz tworzyć wnioski, bogaciły wiadomości z zakresu języka ojczystego, matematyki i przyrody.

W ramach projektu unijnego „Rozwiń skrzydła” w I i II półroczu roku szkolnego 2019/2020 oraz w I półroczu roku szkolnego 2020/2021 w klasie I a i klasie II b zrealizowano zajęcia pt. „Komunikować się to łatwa sprawa”. Zajęcia odbywały się w grupach 8 osobowych raz w tygodniu. Celem zajęć było rozwijanie umiejętności komunikowania się, pracy w zespole oraz budowanie właściwych relacji wśród uczestników zajęć. W czasie rozmów uczniowie nabywali umiejętność wypowiadania się, bogacili zasób słownictwa, rozpoznawali i nazywali towarzyszące im uczucia i emocje.

Zajęcia koła geograficznego pt. „Młody Geograf” w ramach projektu „Rozwińmy skrzydła” odbywały się z uczniami klas V. Głównym celem realizowanym podczas zajęć było rozwijanie umiejętności posługiwania się terminologią i wiedzą geograficzną przy rozwiązywaniu zadań teoretycznych i praktycznych oraz zapoznanie z mapami różnej treści. Uczniowie uczestniczący w zajęciach zapoznali się z treścią map: topograficznych i przeglądowych, hipsometrycznych, turystycznych i innych map tematycznych. Dowiedzieli się o ich przeznaczeniu i możliwości praktycznego wykorzystania - wyszukiwali potrzebne informacje, dokonywali analizy i interpretacji treści map, formułowali wnioski, dokonywali obliczeń i przekształceń skali.

„W świecie programów i komputerów” - zajęcia były prowadzone w ramach projektu "Rozwińmy Skrzydła" przez p. Renatę Justynę. Podczas  zajęć uczniowie klas drugich rozwijali swoje zainteresowania, twórczo rozwiązywali stawiane przed nimi zadania, a także wdrażali własne pomysły. Wykazywali się dużą aktywnością i zaangażowaniem. Byli dociekliwi i kreatywni. Rozwijali wyobraźnię i logiczne myślenie. Uczyli się bezpiecznego korzystania z Internetu, poznawali proste programy komputerowe – Power Point, Paint 3D oraz podstawy programowania w języku Scratch. W efekcie pracy dzieci wykonały prezentację „Zwierzęta naszych lasów” w programie Power Point oraz kartkę świąteczną w programie Paint 3D.

W ramach projektu „Rozwińmy skrzydła – poprawa jakości kształcenia w gminie Rozprza” prowadzone było koło informatyczne „Młody kreatywny informatyk”. Zajęcia z koła podzielone były na trzy grupy, a jego uczestnikami byli uczniowie z klas VII i VIII. Podczas zajęć uczniowie tworzyli projekty w językach programowania: Python, Scratch i Baltie. Korzystali również z programów graficznych, wyszukiwali ciekawe informacje z Internetu z poszanowaniem praw autorskich. Te umiejętności wykorzystywali tworząc rozbudowane prezentacje multimedialne.

„ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. Młody przedsiębiorca” to zajęcia prowadzone w ramach projektu "Rozwińmy Skrzydła" przez p. K.Pawłowską. Głównym celem projektu było wykształcenie w uczniach podstaw przedsiębiorczości. Dzięki wyposażeniu uczniów w wiedzę ekonomiczną i finansową kształtuje się ich umiejętności elastycznego zachowania na rynku pracy i zarządzania oraz rozwija cechy przywódcze. Ponadto w procesie kształcenia niezmiernie ważne jest kształtowanie u uczniów szacunku do wartości będących fundamentem gospodarki rynkowej i społecznie odpowiedzialnego biznesu, a także postaw etycznych i gotowości do ich przestrzegania w życiu zawodowym oraz społecznym.

Covid-19 Informacje

To my

  • dsc_0327a
  • dsc_0331a
  • dsc_0333a
  • dsc_0335a
  • dsc_0339a
  • dsc_0343a

Logowanie

Kontakt

Sekretariat Budynek B

Czynne: 7:30 - 14:30

tel. 44 615-41-36

Sekretariat Budynek A

Czynne: 8:00 - 11:00

tel. 44 615-80-02

Dyrektor szkoły

tel. 501-636-957

1% dla SP Rozprza

Dzwonki w szkole

1 godzina lekcyjna 8.00 - 8.45
2 godzina lekcyjna 8.55 - 9.40
3 godzina lekcyjna 9.50 - 10.35
4 godzina lekcyjna 10.45 - 11.30
obiad
5 godzina lekcyjna 11.40 - 12.25
obiad
6 godzina lekcyjna 12.45 - 13.30
7 godzina lekcyjna 13.35 - 14.20
8 godzina lekcyjna 14.25 - 15.10

 

Zaprogramuj przyszłość

Certyfikaty

Przydatne linki

Szukaj