Z radością informujemy, że Szkoła Podstawowa im. J. Pawlikowskiego w Rozprzy otrzymała dotację z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 pt. „Aktywna Tablica”.

W ramach tego programu zostały zakupione dwa zestawy dydaktyczne (2 projektory ultrakrótko - ogniskowe, 2 tablice interaktywne, głośniki i oprogramowania) w kwocie 17500zł. Zestawy zostały zainstalowane w sali 7 – pracowni językowej i geograficznej – sala 9. Zakupione narzędzia cyfrowe są bardzo chętnie wykorzystywane nie tylko w trakcie zajęć geografii i języków obcych, ale również na innych przedmiotach, co sprawia, że lekcje są ciekawsze, uczniowie bardziej zainteresowani i zmotywowani do nauki, a to w efekcie przyczynia się do poprawy kształcenia.

Tablice interaktywne zwiększają tempo i skuteczność uczenia się Wyniki badań Brytyjskiej Agencji Komunikacji i Technologii w Edukacji (BECTA) przeprowadzone w 97 szkołach podstawowych wykazały, że używanie nowoczesnych technologii wpłynęło pozytywnie na wyniki uczniów we wszystkich grupach wiekowych i na wszystkich przedmiotach. Badanie miało na celu ustalenie, o ile szybciej uczniowie będą w stanie przyswoić materiał całej podstawy programowej.

1. Uczniowie w grupie wiekowej 5–7 lat nauczyli się zagadnień zapisanych w podstawie programowej matematyki przeznaczonych na dwa lata nauki o 4,75 miesiąca szybciej niż ich koledzy uczący się za pomocą tradycyjnych metod.

2. Czas przerabiania podstawy programowej z matematyki w grupie uczniów w wieku 7–11 lat, mających średnie i wyższe oceny, używających nowoczesnych technologii skrócił się o 3,5 miesiąca, natomiast w grupie uczniów z niższą niż średnia oceną o 4,3 miesiąca.

3. W grupie wiekowej 7–11 lat, w grupie uczniów ze średnimi i wyższymi ocenami, po przerobieniu podstawy programowej z nauk ścisłych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii zyskano 3,2 miesiąca, a w grupie uczniów z niższymi niż średnia ocenami aż 7,5 miesiąca!

4. Odnotowano znaczny wzrost umiejętności i tempa uczenia się w zakresie tworzenia interaktywnych prezentacji z matematyki i nauk ścisłych. Co więcej, uczniowie lepiej radzili sobie, pracując nad skomplikowanymi i trudnymi treściami.

5. Fakt, że klasy uczące się z użyciem tablic interaktywnych przerabiały materiał zdecydowanie szybciej świadczy o tym, że skupienie i zainteresowanie tematem było większe niż z wykorzystaniem tradycyjnych metod nauczania.

Inne zalety użycia tablicy interaktywnej w klasie to:

• pozytywny wpływ na koncentrację i współpracę między uczniami;

• zwiększenie zaangażowania w lekcje; • pomoc w skupieniu uwagi na trudniejszych zadaniach, dzięki możliwości użycia kolorowych wyróżnień;

• szybsze przygotowywanie przez nauczycieli materiałów edukacyjnych na lekcje;

• ułatwiona wymiana materiałów lekcyjnych między nauczycielami;

• częstsze korzystanie z internetu podczas lekcji.

• zaangażowanie uczniów w przygotowanie źródeł potrzebnych na lekcje;

• ułatwienie powtarzania wiedzy i umiejętności zdobytych na poprzednich lekcjach;

• umożliwienie nagrywania lekcji w celu późniejszego ich analizowania;

• zwiększenie liczby materiałów wideo używanych podczas lekcji

• praktyczne (w praktyce pedagogicznej) użycie tablicy interaktywnej to skuteczniejszy trening niż jakiekolwiek szkolenie techniczne.

Innowacyjne metody nauczania, w tym korzystające z technologii informacyjno-komunikacyjnych wymagają od nauczycieli nabycia nowych umiejętności, ale cyfrowa edukacja, umożliwiająca uczniom życie we współczesnym społeczeństwie informacyjnym, to potencjał i jedyny możliwy krok w ewolucji edukacji zgodny z postępem cywilizacyjnym. Wiedza i umiejętności zdobyte przez uczniów z użyciem nowoczesnych metod i ze wsparciem nowoczesnych technologii są dużo bardziej trwałe i efektywne.

Szkolny e-koordynator oraz nauczycielskie zespoły samokształceniowe

W ramach rządowego programu "Aktywna Tablica" dyrektor szkoły, pani Beata Gemel, powołała szkolnego e-koordynatora do koordynowania działań w zakresie stosowania TIK w szkole oraz nauczycielski zespół samokształceniowy, który ma wspierać dyrektora szkoły i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK. Szkolnym e-koordynatorem został pan Tomasz Deka, a w skład zespołu samokształceniowego wchodzą nauczyciele uczący w klasach IV-VIII.

 

Spotkanie e-koordynatorów TIK w ramach projektu "Aktywna Tablica": Spotkanie-e-koordynatorow-TIK-w-ramach-projektu-Aktywna-Tablica.pdf

 

Szkolenie rady pedagogicznej w zakresie technologii TIK

26 września 2018r. odbyło się szkolenie rady pedagogicznej w zakresie technologii TIK z wykorzystaniem tablicy interaktywnej pt. ”Praca z nowoczesnymi technologiami – Tablica interaktywna”. Podczas szkolenia zwrócono uwagę na możliwości oprogramowania tablicy i wykorzystania jej możliwości do prowadzenia zajęć np. z matematyki, przyrody, j. polskiego, języków obcych i innych przedmiotów.

Międzyszkolna sieć współpracy nauczycieli stosujących TIK

Dnia 6 listopada 2018r. dyrektorzy szkół podstawowych z terenu Gminy Rozprza spotkali się w Naszej Szkole Podstawowej im. J. Pawlikowskiego w Rozprzy w celu zawarcia porozumienia w ramach rządowego programu "Aktywna Tablica". Podczas spotkania powstała "Międzyszkolna sieć współpracy nauczycieli stosujących TIK".

Szkoły tworzące sieć to:

1.Szkoła Podstawowa im.J.Pawlikowskiego w Rozprzy,

2.Szkoła Podstawowa im.M.Konopnickiej w Niechcicach,

3.Szkoła Podstawowa im.Św.Mikołaja w Mierzynie,

4.Szkoła Podstawowa im.Z.Grzybowskiej w Straszowie,

5.Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi.

 

Cykl szkoleń z wykorzystaniem tablicy interaktywnej:  Cykl szkoleń nauczycieli

Dobre praktyki z wykorzystania TIK

1. TIK na lekcjach różnych przedmiotów W dzisiejszym skomputeryzowanym świecie trudno sobie wyobrazić szkołę bez komputerów, tablic interaktywnych, tabletów czy Internetu. Mimo to efektywne nauczanie z wykorzystaniem TIK nie jest łatwym zadaniem, ponieważ chodzi o wypracowanie takiej koncepcji stosowania nowych technologii, która wzbogaci kompetencje uczniów, a także o to, by nauczyciele kierowali się przy tym nadrzędnymi celami kształcenia, zapisanymi w podstawie programowej, oraz zawartymi w niej wymaganiami edukacyjnymi. W naszej szkole są prowadzone lekcje z wykorzystaniem narzędzi TIK na różnych przedmiotach.

Zapraszamy do zapoznania się z kilkoma propozycjami zajęć, które nauczyciele przeprowadzili z uczniami przy wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Pliki do pobrania • Resuscytacja krążeniowo - oddechowa - Edb • Piosenka o Rozprzy – muzyka • Ilustrowanie wybranej legendy – plastyka • Wybitni Polacy związani z Rozprzą – historia • TIK na lekcji języka angielskiego

2. Przydatne linki:

www.szaloneliczby.pl

www.learningapps.org

www.mCourser

www.ore.edu.pl

www.aktywnatablicatik.blogspot.com

www.quizizz.com

www.edmodo.com

www.ed.ted.com

www.sumdog.com  - gry matematyczne, serwis dla uczniów i nauczycieli

www.grajlandia.pl/gry/edukacyjne,18/1.html  - gry edukacyjne dla najmłodszych

www.comonsensemedia.org/mobile-app-lists/common-sense-media-learning-awardwinners -propozycja i opis 50 aplikacji, gier i stron internetowych

 

Szkolny Dzień Bezpiecznego Internetu

Oto link, pod którym można zobaczyć relację z tego wydarzenia: http://www.sprozprza.om.pl/15-informacje-dla-rodzicow/531-szkolny-dzien-bezpiecznego-internetu

 

Konspekt lekcji z geografii w klasie 8 - lekcja z wykorzystaniem platformy edukacyjnej Kahoot Learning Games: Konspekt z lekcji

Scenariusz lekcji z przyrody w klasie 6 z wykorzystaniem tablicy interaktywnej: Scenariusz lekcji przyrody wykorzystaniem tablicy multimedialnej.pdf

 

"Baśń o Rozprzańskim Trzewiczku"

Prezentacja multimedialna: "Baśń o Rozprzańskim trzewiczku"

Scenariusz lekcji z plastyki w klasie 7: "Baśń o Rozprzańskim trzewiczku"

Covid-19 Informacje

To my

  • dsc_0327a
  • dsc_0331a
  • dsc_0333a
  • dsc_0335a
  • dsc_0339a
  • dsc_0343a

Logowanie

Kontakt

Sekretariat Budynek B

Czynne: 7:30 - 14:30

tel. 44 615-41-36

Sekretariat Budynek A

Czynne: 8:00 - 11:00

tel. 44 615-80-02

Dyrektor szkoły

tel. 501-636-957

1% dla SP Rozprza

Dzwonki w szkole

1 godzina lekcyjna 8.00 - 8.45
2 godzina lekcyjna 8.55 - 9.40
3 godzina lekcyjna 9.50 - 10.35
4 godzina lekcyjna 10.45 - 11.30
obiad
5 godzina lekcyjna 11.40 - 12.25
obiad
6 godzina lekcyjna 12.45 - 13.30
7 godzina lekcyjna 13.35 - 14.20
8 godzina lekcyjna 14.25 - 15.10

 

Zaprogramuj przyszłość

Certyfikaty

Przydatne linki

Szukaj