Projekt pn. "Rozwińmy skrzydła - poprawa jakości kształcenia w gminie Rozprza"

współfinansowany przez Unię Europejską, z Europejskiego Funduszu Społecznego,

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

 

Gmina Rozprza 1 lutego 2019r rozpoczęła realizację projektu pt. „Rozwińmy skrzydła - poprawa ja­kości kształcenia w gminie Rozprza”. Projekt swoim zasięgiem obejmuje 6 szkół podstawowych z naszej gminy, w tym naszą szkołę.

 

W ramach projektu:

- uczniowie klas I – VIII skorzystają z bezpłatnych zajęć służących kształtowaniu i rozwijaniu kom­petencji kluczowych; zajęcia prowadzone będą przez trzy półrocza: I i II półrocze roku szkolnego 2019/20 oraz I półrocze roku szkolnego 2020/21; po 15 godzin w półroczu w grupach 8-osobo­wych;

 

- do szkół zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne powiązane z rodzajem prowadzonych zajęć oraz pomoce dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt do prowadzenia zajęć dla uczniów ze specjalnymi po­trzebami edukacyjnymi, a także narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) ;

 

- nauczyciele szkół biorący udział w projekcie  doskonalą swoje kompetencje zawodowe, jak rów­nież zdobywają nowe kwalifikacje.

 

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie Urzędu Gminy.

Link do strony  http://rozprza.pl/2272/466/projekt-dla-szkol.html

 

W naszej szkole, w ofercie dla uczniów są 24 rodzaje zajęć. Po przeanalizowaniu wyników naucza­nia, indywidualnych predyspozycji oraz zaleceń poradni pedagogiczno-psychologicznej, uczniowie zostali zakwalifikowani do różnorakich zajęć. Zajęciami zostało objętych około 90% uczniów szko­ły.

 

 

 

UTWORZENIE PUNKTU DYDAKTYCZNEGO pn. "Eko-odkrywcy" przy Szkole Podstawowej im. J. Pawlikowskiego w Rozprzy

W tym roku szkolnym zaczęliśmy realizację nowego projektu z zakresu edukacji ekologicznej pt. „Ekopracownia pod chmurką-Eko odkrywcy”. Pierwsze prace już za nami. Z niecierpliwością czekamy na kolejne działania i efekt końcowy. Serdeczne podziękowania dla Pana Jerzego Wiktora za pomoc przy pracach ziemnych. Zachęcamy rodziców do włączania się w nasze ekologiczne działania.

Kolejne prace w naszej „Ekopracowni  pod chmurką” za nami. Tym razem powstała wspaniała altana, w której nasi uczniowie  będą mogli rozwijać swoje pasje-nie tylko przyrodnicze i ekologiczne. Składamy serdeczne podziękowania Państwu Monice i Rafałowi Rużyckim za pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia. 

 

Wielkimi krokami zbliża się rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 a z nim otwarcie „Ekopracowni pod chmurką”. Powstały już alejki, przy których pojawią się tablice dydaktyczne wykorzystywane w zajęciach z edukacji przyrodniczej. Posadzono także pierwsze krzewy i byliny, które nie tylko będą ozdobą naszego ogródka, ale także spełnią funkcję edukacyjną.

Miło nam poinformować, że nasz projekt w ramach którego powstał punkt dydaktyczny „Eko-odkrywcy” został zakończony.

Zadanie to zostało zrealizowane przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna „Ekopracownia pod chmurką”.

Łączna wartość zadania: 52617,00 PLN

Wartość dotacji: 47 355 PLN

Zakres zadania obejmował: zakup elementów wyposażenia punktu dydaktycznego, pomocy dydaktycznych oraz nasadzeń.

Oficjalne otwarcie naszej „Ekopracowni pod Chmurką” nastąpi 27.09.2019r. przy Szkole Podstawowej w Rozprzy ul. Szkolna 1

OFICJALNE OTWARCIE EKOPRACOWNI POD CHMURKĄ

Tutaj znajduje się link do oficjalnego otwarcia "Ekopracowni pod chmurką" z dnia 27.09.2019

Z radością informujemy, że Szkoła Podstawowa im. J. Pawlikowskiego w Rozprzy otrzymała dotację z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 pt. „Aktywna Tablica”.

Pomimo niewysokich temperatur zajęcia w naszej Ekopracowni pod chmurką ruszyły pełną parą. Uczniowie z klas IIIb i IIIc rozpoznawali i nazywali liście drzew rosnących w okolicy naszej szkoły. Dzięki wspaniałej altanie lekcje mogą być prowadzone w otoczeniu przyrody. Takie zajęcia są nie tylko atrakcyjne ale także pozwalają uczniom zgłębiać wiedzę na temat środowiska, w którym się znalazły.

Kolejne zajęcia w Ekopracowni za nami. Dzieci z oddziału przedszkolnego dowiedziały się w jaki sposób przebiega proces biodegradacji niektórych materiałów. Samodzielnie zakopały przedmioty z metalu, plastiku, papieru i szkła, aby za kilka miesięcy przekonać się jak będą one wyglądały i czy mogą zagrażać naszemu środowisku. Klasy trzecie zajęły się natomiast pracami pielęgnacyjnymi naszego ogrodu. Dowiedziały się jakie pracy należy wykonać, aby przygotować rośliny do okresu zimowego.

To my

  • dsc_0327a
  • dsc_0331a
  • dsc_0333a
  • dsc_0335a
  • dsc_0339a
  • dsc_0343a

Kontakt

(0-44) 615-80-12 (chwilowa awaria)

Sekretariat szkoły: 607-033-582

Dyrektor szkoły: 501-636-957

Dzwonki w szkole

1 godzina lekcyjna 8.00 - 8.45
2 godzina lekcyjna 8.55 - 9.40
3 godzina lekcyjna 9.50 - 10.35
4 godzina lekcyjna 10.45 - 11.30
obiad
5 godzina lekcyjna 11.40 - 12.25
obiad
6 godzina lekcyjna 12.45 - 13.30
7 godzina lekcyjna 13.35 - 14.20
8 godzina lekcyjna 14.25 - 15.10

 

Logowanie

Zaprogramuj przyszłość

Certyfikaty

Przydatne linki

Szukaj