24.06.2020r.
Drodzy Uczniowie,
Wspólnie kończymy kolejny rok szkolny. Rok wyjątkowy, który trochę nas zaskoczył. Dziś, na finiszu, jesteście mądrzejsi i bogatsi o nowe doświadczenia. Gratuluję Wam sukcesów i życzę udanych wakacji. Odkrywajcie nowe rzeczy, zwiedzajcie nowe miejsca, znajdźcie też czas na czytanie książek. Spędzajcie czas z przyjaciółmi, zbierajcie wspomnienia. Odpoczywajcie. Dbajcie o siebie i bądźcie uważni.
Do zobaczenia po wakacjach!
Anna Barczyk
22.06.2020 r.
Temat: Sprawdź, czy potrafisz- ćwiczenia podsumowujące.
Wykonaj zestaw 2.- zadania do tekstów w ćwiczeniówce (s. 150-154).
 
19.06.2020 r.
Temat: Głoski i sylaby. Przypomnienie wiadomości z fonetyki.
Wykonaj ćwiczenia z ćwiczeniówki ze strony 63, 64,66.
Praca do 22.06.
 
15.06.2020 r.
Temat: Opowiadanie twórcze- ćwiczenia redakcyjne.
Zapisz w zeszycie pol. 5 ze s.271 w podręczniku.
Napisz w zeszycie opowiadanie twórcze na jeden wybrany temat:
1. Przygoda Odyseusza podczas wędrówki do domu po wojnie trojańskiej.
2. Współczesna wersja przypowieści o talentach.
Przypomnij sobie o zasadach pisania tej formy wypowiedzi- znajdują się w podręczniku na s. 269.
Pracę prześlij na moją pocztę do 19.06.
 
10.06.2020 r.

Temat: Opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści.
Zapoznaj się z informacjami na s. 269 i przykładem s. 270.
Wykonaj ćwiczenia 3,4 s. 138 oraz 6,7 s. 140 z ćwiczeniówki.
W dniu 10.06. piszemy test dotyczący Biblii i mitologii. Kod do testu będzie podany na grupie klasy jutro, należy wykonać go do godziny 15.00.

8.06.2020 r.

Temat: Mitologiczni bohaterowie –utrwalenie wiadomości.
 1. Powtórz wiadomości dotyczące mitologii . Zapoznaj się z infografiką ze s. 266- 267 oraz materiałem internetowym:
 
5.06.2020 r.
Temat: Prometeusz- zbawca ludzkości.
Przypomnij sobie, co to jest mit, mitologia (informacje znajdziesz na stronie 258 w podręczniku).
Przeczytaj mit o Prometeuszu – s. 256.
Napisz w zeszycie odpowiedzi na pytania zawarte w pol. 1,2,3,4,5 s. 258.
Wyjaśnij, co oznaczają pojęcia: prometeizm, prometejski czyn, prometejski ogień.
Dla utrwalenia możesz posłuchać:  https://www.youtube.com/watch?v=KhdJ8OLeLnQ
Na kolejną lekcję online przeczytaj „Mit o Orfeuszu i Eurydyce”- s. 260.
Prześlij zdjęcia z zeszytu do 8.06.

3.06.2020 r.
Temat: Lekcja o talentach i roztropności.
Motto: „Talent to rzecz cudowna, ale nie posłuży temu, komu brak wytrwałości”(Stephen King).
1.Uważnie przeczytaj tekst „Przypowieść o talentach” ( podręcznik s.254).
2.Ciekawostka: Talent -największa jednostka miary masy i pieniądza, używana w starożytności. Talent -34, 2 kg srebra lub złota Był równowartością 6000 drachm lub denarów.
3. Dokończ pisemnie zdania:
Słowo ,,talent'' ma w przypowieści dwa......................... Dosłownie oznacza............................................................Biblijne talenty odnoszą się właściwie do naszych ......................................................Należy je skutecznie wykorzystywać, czyli rozwijać, a nie ......................................................Bezczynność, lenistwo i marnotrawstwo naszych zdolności jest...................................
4. Odszukaj w internecie i zapisz informację, o jakim pradawnym zwyczaju opowiada „Przypowieść o pannach roztropnych i nierozsądnych”.
5. Przeczytaj przypowieść ( podręcznik s. 255-256) i odpowiedz pisemnie w zeszycie na pytanie  3 s. 256. Praca do 5.05.
Praca dla chętnych: Wykonaj komiks na podstawie wybranej przypowieści (możesz zrobić to odręcznie lub na komputerze). Pracę prześlij do 8.06.
Na zakończenie możesz utrwalić lekcję:-  https://www.youtube.com/watch?v=LET8yQT0LOs lub obejrzeć film animowany Przypowieść o talentach - https://www.youtube.com/watch?v=oBYnGvqh8Bk
Przypominam, że na następnej lekcji online będzie kartkówka ze związków wyrazowych i zdań złożonych współrzędnie.
 
1.06.2020 r.

Temat: Jak okazywać dobroć?
Z okazji Dnia Dziecka najlepsze życzenia i prezent- gotowa do przepisania lekcja (punkty 2 i 3 przepisz do zeszytu):
1. Przeczytaj przypowieść o miłosiernym Samarytaninie ( strona 252/253)
2. Charakteryzujemy postawy i zachowania bohaterów biblijnych
Kapłan, lewita: brak zdolności współodczuwania, empatii; obojętność na człowieka pokrzywdzonego przez los; bezduszność; bierność wobec krzywdy dziejącej się bliźniemu; egoizm, małostkowość; brak serca.
Samarytanin: czuły na krzywdę ludzką: bezinteresownie wyciąga pomocną dłoń; troskliwość; wielkoduszność; otwarte serce na pomoc pokrzywdzonemu, dobroć, okazanie miłosierdzia, wspaniałomyślność; gotowość do poświęcenia dla dobra bliźniego.
3. Alegoryczne znaczenie przypowieści:
-droga z Jerozolimy do Jerycha -droga człowieka przez życie;
-Samarytanin - człowiek okazujący współczucie, zdolny do bezinteresownej pomocy.

29.05.2020 r.
Temat: Ukryte znaczenie przypowieści o siewcy.
1. Przeczytaj „Przypowieść o siewcy” -podręcznik, s. 251.
2. Zapisz, czym jest przypowieść.
3. Uzupełnij luki i zapisz w zeszycie.
- Znaczenie dosłowne przypowieści :
Siewca zaczął siać ……… . Część padła na ……., część na grunt ……., część między ………, część na ziemię ……… . Pierwszą część rozdziobały …………., druga wydała szybko ……., ale spaliła się na słońcu, bo nie miała  …….., trzecia nie wydała owoców. Jedynie czwarta część wydała …………….. plon.
- Znaczenie przenośne (metaforyczne):
siewca - kaznodzieja, nauczyciel,
ziarno - …………,
grunt  - …………,
ziarno - …………,
grunt  - …………. .
Możesz obejrzeć krótki filmik, który pomoże Ci zweryfikować odpowiedzi.

 

https://www.youtube.com/watch?v=zV7SONd-vS4 Praca do 1.06.

27.05.2020 r.
Temat: W raju.
I. Zapisz w zeszycie definicję raju wg. słownika PWN:
Raj:
1. biblijny ogród, miejsce pobytu pierwszych ludzi na ziemi,
2. miejsce pobytu dusz zbawionych po śmierci,
3. piękne miejsce,
4. miejsce szczególnie sprzyjające jakiemuś rodzajowi aktywnośći.
II. Dopisz do podanych synonimów jeszcze 3 własne.
RAJ- Eden, Arkadia...........
III. Przeczytaj tekst Książka nad książkami (s. 242-243), a następnie ułóż i zapisz plan ramowy w formie równoważników zdań. Pamiętaj ! Stosuj rzeczowniki utworzone od czasowników, np (co robić?)- ulepić , (co?) -ulepienie
Pisemnie wykonaj polecenie 2 i 3 str. 243-244.
Zastanów się, co oznaczają przysłowia i związki frazeologiczne pochodzące z Biblii. W razie potrzeby, skorzystaj ze słownika.(ustnie):
- Baju, baju, będziesz w raju.
- Rada by dusza do raju, ale grzechy nie pozwalają.
-Rajskie życie.
-Czuć się jak w raju.
-Raj utracony.
Praca do 29.05.

25.05.2020 r.
Temat: Biblijny początek świata.
Przeczytaj fragm. Księgi Rodzaju, który znajduje się w podręczniku na s. 238-240.
Wykonaj w zeszycie pol. 1, 3 s. 240
Zastanów się, czy biblijny opis stworzenia świata należy odczytywać dosłownie. Praca do 27.05.

22.05.2020 r.
Temat: Związki wyrazowe- ćwiczenia.
Ćwiczenia po lekcji online w tym tygodniu : 1,2,3,4 s. 53-54 (ćwiczeniówka)
Możesz utrwalić poznane wiadomości, oglądając materiał filmowy: https://www.youtube.com/watch?v=IW2pIdome3k
Prześlij zdjęcia z ćwiczeniami do 25.05.

20.05.2020 r.
Temat: Jak łączą się wyrazy w zdaniu?
Na podstawie „Nowej wiadomości” ze s. 230 zapisz w zeszycie na czym polega związek zgody, związek rządu, związek przynależności.
Wykonaj w zeszycie ćw. 1,2 s.229, (podręcznik).

18.05.2020 r.
 
Temat: Co już wiemy o wypowiedzeniach?
Na podstawie informacji z podręcznika (s. 227, 228)) przypomnij sobie jak dzielimy wypowiedzenia.
Zapisz w zeszycie pol. 1, 2,4 s. 2227-228.
Wykonaj w ćwiczeniówce ćw. 1, 3s. 49-50.

15.05.2020 r.

Temat: Czy łatwo wzbudzić w ludziach zachwyt?(A. Mickiewicz"Pan Tadeusz"-fragm.)
Treści omawiane podczas lekcji online i  pracy samodzielnej:
Po zapoznaniu się z fragm.  A. Mickiewicza „Pan Tadeusz” -s. 201-202:
1.Narysuj w zeszycie róg myśliwski i opisz go słowami z tekstu.
2.Wymień i zapisz w zeszycie niezwykłe dźwięki, które udało się wyczarować Wojskiemu na rogu. Co te dźwięki oznaczały? Uzupełnij zestawienie:
Rodzaj dźwięku:                                            Znaczenie dźwięku:
 3.Przypomnij sobie, jakie znasz środki stylistyczne, pomoże ci prezentacja – kliknij (https://drive.google.com/file/d/1nJFxSaIJlxV5ShwyzvNmUXcJb59pA8Ds/view ) i postaraj się odnaleźć je w tekście. Zapisz w zeszycie po dwa przykłady: epitetów, porównań,  przenośni (metafor), uosobień (personifikacji) i ożywień(animizacji).
Wykonaj ćwiczenie:  https://wordwall.net/play/251/635/9851
4.Odpowiedz na pytania:
-W jaki sposób otoczenie reagowało na grę Wojskiego? Zwróć uwagę na ludzi i przyrodę
-Jaką postawę przyjmuje Wojski podczas gry na rogu i co świadczy o jego wirtuozerii, czyli mistrzostwie i fantazji w grze na instrumencie. Użyj odpowiednich cytatów.
Zdjęcia lekcji (czytelne) prześlij do 18.05. na moją pocztę.
Na następną lekcję online przygotuj się do nietypowego dyktanda z pisowni wyrazów z ą,ę,on,om,em,en.

13.05.2020 r.
Temat: Pisownia ą, ę oraz om, on, em, en- ćwiczenia.
Wykonaj w zeszycie pol. 7,8,9,11 s. 206-207
Uzupełnij w ćwiczeniówce strony: 89,90, 92.
Praca do 15.05.

11.05.2020 r.
Temat: Jak mówimy, jak piszemy? Trudne głoski nosowe.
W zeszycie zrób notatkę, kiedy piszemy ą, kiedy piszemy ę (na podstawie podręcznika s.204-205).
Wykonaj w zeszycie polecenia: 1,2,4 s. 204-205 oraz 5s. 206 (z podręcznika). Praca do 13.05.

8.05.2020 r.

Temat: Magiczna siła przyjaźni i natury w filmie Agnieszki Holland „Tajemniczy ogród”
1. Zapisz w zeszycie pojęcie : adaptacja filmowa.
2. Obejrzyj film „Tajemniczy ogród”.
3. Uzupełnij tabelę (możesz ją wydrukować i wkleić do zeszytu lub przepisać).

 

Tekst literacki

Film

Tworzywo:

………………….

Dźwięk, ………….

Twórca:

Pisarz, poeta

zespół ludzi w skład którego wchodzą:

………………..– odtwórcy ról,
……………….– osoby odpowiedzialne za realizację zdjęć do filmu, pracę kamer,
…………………….– osoby odpowiedzialne za nagrywanie dźwięku i ścieżkę dźwiękową filmu,
……………………….– osoby zajmujące się oprawą plastyczną dzieła (dekoracje, kostiumy),
…………………………..– autor scenariusza, czyli literackiego projektu utworu filmowego, 

…………………………– osoby dokonujące montażu, łączenia zdjęć, obrazów,

………………………..– główny autor dzieła filmowego, koordynator pracy wieloosobowej ekipy realizacyjnej.

4.      Napisz, w jaki sposób twórcy „Tajemniczego ogrodu" uwydatnili niezwykłą siłę przyrody ( Które obrazy, zdjęcia tworzą szczególny, tajemniczy, niezwykły nastrój filmu? Co jeszcze służy wywołaniu tego nastroju?). Praca do 11.05.

5.      Napisz pracę na jeden z podanych tematów:

Który z bohaterów powieści „Tajemniczy ogród” wywarł na Tobie największe wrażenie?-charakterystyka postaci.

Mary pisze list do  służącej Ayah o swoim pobycie u wuja Archibalda Cravena.

Opisz ogród w Misselthwaite Manor, jako „miejsce, w którym rodzi się magia, nadzieja i miłość”.

Proszę napisać pracę na komputerze w Wordzie i przesłać jako załącznik na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Pamiętaj o podaniu w temacie maila następujących danych: imię, nazwisko, klasa, temat pracy. Termin: 13.05.

 

  6.05.2020 r.
Temat: Znaczenie ogrodu w życiu bohaterów.
1. Na podstawie wskazanych fragmentów lektury zapisz informacje na temat wyglądu tajemniczego ogrodu.
a. Podczas pierwszej wizyty Mary (początek 9. rozdziału):
- Wygląd ogrodzenia;
- Roślinność;
- Plan ogrodu;
- Cechy odróżniające go od innych ogrodów;
- Atmosfera;
- Powody, dla których ogród nazwano tajemniczym.
b. Na wiosnę (początek 23. rozdziału, od słów: „Istotnie czarami zdawać się mogły miesiące następne…). Praca do 8.05.

4.05.2020 r.
Temat: Dlaczego lord Craven unikał Colina? O trudnych relacjach ojca z synem.
1. Na podstawie podanych fragmentów napisz:
a.    Jak wyglądało życie Colina?
- rozdz. 13. : opowieść o ojcu, życiu, chorobie i matce,
- rozdz. 14. : przeświadczenie chłopca o szybkiej śmierci,
- rozdz. 15. : wspomnienia z dzieciństwa,
- rozdz. 16. : napad złości, myśli o garbie,
- rozdz. 23. : miłość do ojca.
b. Jak wyglądało życie pana Cravena?
- rozdz. 5. : zachowanie po śmierci żony,
- rozdz. 12. : rozmowa z Mary, wypowiedź pana Cravena o sobie,
- rozdz. 27. : cierpienie.
c. Jakie zdarzenie popsuło relacje ojca z synem?
- rozdz. 5. : opowieść Marty.
2.Znajdź w dostępnych źródłach i napisz w zeszycie, kogo nazywamy hipochondrykiem. Odpowiedz, czy Colin był hipochondrykiem i jaka była przyczyna jego hipochondrii. Pracę wykonaj do 6.05.

 

29.04.2020 r.

Temat: Historia dzieci doświadczonych przez los.

Uzupełnij tabelę informacjami na temat bohaterów:

 

Mary

Colin

wygląd

na początku

 

 

potem

 

 

charakter,

usposobienie

na początku

 

 

potem

 

 

Praca do 30.04.

 

Zadanie dla chętnych: znajdź w galerii zdjęć do filmu „Tajemniczy ogród” fotografię, którą chciałbyś odwzorować. Znajdź odpowiednie tło, strój, przybierz taką pozę jak bohater i poproś kogoś o wykonanie ci zdjęcia. Możesz wystąpić z kimś z domowników. Postaraj się, by twoje zdjęcie było jak najbardziej zbliżone do oryginału. Obydwie fotografie przyślij mi na maila. Czas -do 11.05.

27.04.2020 r.
Temat: Dzieje pewnej dziewczynki (F.H. Burnett „Tajemniczy ogród”).
Przepisz do zeszytu zdania i uzupełnij je:
Główną bohaterkę powieści poznajemy jako dziecko, które…
Mieszka z rodzicami w …
Jej ojciec (czym się zajmuje?... ), nie ma czasu ….
Matka nie interesuje się  ….
Mary Lennox spędza czas ze …
Gdy wybucha epidemia cholery ….
Najpierw opiekuje się nią …..
W końcu dziewczyka a pod opieką pani Medlock wyjeżdża do ….
W posiadłości Misselthwaite Manor ….
Część tajemnicy zostaje wyjawiona podczas rozmowy  z ….
Mary dowiaduje się  o ……….
Dziewczynka zaczyna słuchać z zainteresowaniem i ……..
Uporczywe myśli oraz chęć poznania ….
Od tej pory bohaterka zaczyna …
Na lekcję online przygotuj się do opowiadania o tym, jak rozwijała się przyjaźń głównych bohaterów powieści: Mary i Colina.

24.04.2020 r.
Temat: Pierwsze spotkanie z bohaterami powieści Frances Hodgson Burnett „Tajemniczy ogród”.
Po lekcji online napisz w zeszycie krótką notatkę biograficzną o autorce powieści. Wypisz miejsca akcji powieści oraz podaj czas, w którym dzieją się zdarzenia.
Aby sprawdzić znajomość lektury skorzystamy z aplikacji Quizizz. Jeżeli nie jesteś zarejestrowany, zrób to lub zaloguj się. Kod do testu: 504826 . Uwaga: do zadania możemy przystąpić tylko jeden raz i tylko w piątek.

22.04.2020 r.
Temat: Ludzie muzyki.
Zapoznaj się (na podstawie podręcznika s.198) czym zajmują się ludzie, którzy tworzą świat dźwięków. Zrób alfabetyczny spis ludzi muzyki i wpisz do zeszytu.
Napisz w zeszycie  jakiej muzyki słuchasz najchętniej, kto jest twoim ulubionym wykonawcą.
Dokończ zdania: Kiedy słucham muzyki czuję się……..
Muzyka ma kolor …………. , ponieważ kojarzy mi się z ………………………….
Dla chętnych: posiej jakąś roślinkę (może być ziarnko zboża, kwiatu, warzywa) w doniczce, podlewaj, obserwuj, rób zdjęcia, które pokażą zmiany. To zadanie wykorzystamy omawiając lekturę. Przygotuj na następną lekcję książkę „Tajemniczy ogród”.

20.04.2020 r.
Temat: Czy na pewno wszyscy widzimy to samo?
Przeczytaj tekst Ludwika Janiona ze s. 192 (podręcznik). Przepisz do zeszytu 4 najważniejsze zdania z tego tekstu. Wykonaj pol. 2,4 s. 192-193. Przyjrzyj się scenie przedstawionej na obrazie w podręczniku na s. 191 i przygotuj ustnie opis (na lekcję online). Skorzystaj ze słownictwa: zagadkowy, fascynujący, intrygujący, dziwny, tajemniczy, pasjonujący, niezrozumiały. Praca do 22.04.

17.04.2020 r.

Temat: Podsumowanie wiadomości- części zdania.
Przypomnij sobie wiadomości o częściach mowy tj.: podmiot, orzeczenie, dopełnienie, okolicznik, przydawka (podręcznik s. 161-165). Sprawdź swoją wiedzę wykonując test ze strony internetowej
https://www.e-polonista.pl/2020/03/klasab-czesci-zdania-test/?fbclid=IwAR126O7mt37gjMHE5I907W60OxzPOoImg8tuDRAsP8sxqKeBrvT8J37LnmY
Narysuj w zeszycie wykres zdania: Mały piesek sąsiada biega wesoło w ogrodzie. Podpisz wszystkie części zdania.
Wykonaj w zeszycie pol.8,10 s. 190 z podręcznika. Na kolejnej lekcji online sprawdzimy, co już wiemy i potrafimy.


15.04.2020 r.
Temat: Powtarzamy wiadomości z rozdziału IV.
Przeczytaj tekst ze s. 189 (podręcznik). Zapisz w zeszycie pol. 2,3,4 s. 190. Przypomnij sobie zagadnienia  podane na s. 188 (na lekcję online).

8.04.2020 r.

Dziś napisz życzenia świąteczne i wyślij je do najbliższych. Mam nadzieję, że do mnie też dotrą:) Wszystkim jeszcze raz życzę zdrowych, miłych, spokojnych świąt Wielkiej Nocy, spędzonych w gronie kochanych domowników.

6.04.2020 r.
Temat: Obrazy poetyckie w wierszu D. Wawiłow pt. „Latem”
1. Wykonaj w zeszycie pol. 1,2,4, 8 s. 187 (podręcznik).
2. Zapisz w zeszycie: Każdy ma prawo czuć własną przynależność. Nie należy iść za głosem większości, bo bardzo ważne są własne przekonania.
Przygotuj ustne rozwinięcie powyższych zdań na następną lekcję online. Praca do 8. 04.2020 r.

3.04.2020 r.
Temat: Co nas śmieszy?
1. Przeczytaj tekst z podręcznika s. 182-183 („Wielka wyprawa Ciumków”).
2. Wykonaj w zeszycie polecenie 1s. 188 oraz 3 s. 184 z podręcznika. Dla chętnych 6 s. 184. To ćwiczenie wyślij na moją pocztę: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . W tytule podaj imię i nazwisko oraz klasę, Np. Jan Kowalski, kl. 6a, scenariusz.
3. Podaj tytuły i autorów książek, w których można odnaleźć komiczne postaci lub sytuacje (zapisz przykłady). Praca do 6.04.

1.03.2020 r.

Temat: Komunikowanie oczekiwań.

1.Przeczytaj tekst z podręcznika s. 174-176 „(Nowe przygody Mikołajka”).

2.Pamiętając o doświadczeniach bohaterów tekstu, napisz przepis na udane wakacje. Możesz zrobić to w formie punktów lub jako przepis (tę formę łączymy zwykle z potrawami, ale można pobawić się pisaniem).

3.Wypisz z tekstu 10 wyrazów nacechowanych emocjonalnie lub wartościujących. Zapamiętaj, że takie słowa używamy wyrażając opinię. 

4.Na kolejną lekcję online przygotuj zabawne zdjęcie z wakacji, które kojarzy ci się z ciekawą historią (na potrzeby lekcji możesz ją wymyśleć). 

 

30.03.2020
Temat:  Twórcza praca z tekstem.
1.  Pamiętając o wskazówkach  z poprzedniej lekcji (podręcznik, s. 171-172) dotyczących wypowiedzi twórczej, ustnie wykonaj z podręcznika ćw. 2s. 173.
2.  W ćwiczeniówce ćw. 2 s. 128 dotyczy wstępu do opowiadania. Zwróć uwagę na nastrój zdjęć znajdujących się przy ćwiczeniu.
Wykonaj ćw. 6 s. 130. Pamiętaj o właściwym zapisie dialogu. Praca do 1.04.2020 r. (omówimy na lekcji online).
3.   Napisz opowiadanie twórcze pt. „Najważniejsza jest rodzina”. W pracy umieść elementy charakterystyki, wpleć opisy postaci, przeżyć wewnętrznych, miejsc, przedmiotów, dialogi. Na tę pracę masz czas do 3.04.2020 r. Napisz ją na komputerze i prześlij na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . W tytule podaj imię i nazwisko oraz klasę, Np. Jan Kowalski, kl. 6a, opowiadanie. Powodzenia!

27.03.2020 r.

Temat: Jak urozmaicić wypowiedź twórczą?
1.Zapoznaj się z tekstem s. 171-172 -przypomnisz sobie, jak urozmaicamy swoje wypowiedzi.
2.Wykonaj w zeszycie polecenie 5,6 s. 173.
3.W ćwiczeniówce uzupełnij stronę 129 (ćw. 3,4,5).
Praca do 30.03.

25.03.2020 r.

Temat: Rodzaje okoliczników.
Obejrzyj filmik, który przedstawia omawiany temat. https://www.youtube.com/watch?v=4Q3WoIITmDA       
Wpisz do zeszytu notatkę, uzupełniając ją  własnym przykładem przy każdym punkcie:
1.    Okolicznik miejsca (gdzie? dokąd? skąd?)
np. Idę do domu.
…………………………………….
2. Okolicznik czasu (kiedy? jak długo?)
np. Wczoraj pojechałem na wycieczkę.
3. Okolicznik celu (po co? w jakim celu?)
np. Idę po chleb.
4. Okolicznik sposobu (jak? w jaki sposób?)
np. Mówię szybko.
5. Okolicznik przyczyny (dlaczego? z jakiego powodu?)
np. Stoję z powodu kolejki.
6. Okolicznik przyzwolenia (mimo co? pomimo czego?)
np. Maszeruje mimo deszczu.
7. Okolicznik warunku (pod jakim warunkiem? w jakim wypadku?)
np. Pomogę ci jeżeli będziesz chciał.
Zapamiętaj, jakie są rodzaje okoliczników. Pracę wykonaj do 27.03.

23.03. 2020 r.

Temat: Komunikowanie oczekiwań.
1. Na podstawie tekstu s. 166-167 z podręcznika zapisz w zeszycie co to jest perswazja i jakie mogą być sposoby perswazji.
2. Zapisz czym różni się żądanie od prośby i groźba od ostrzeżenia.
3. Wykonaj ćw. 2,3,4,5 s. 168. Następnie na podstawie dowolnych źródeł napisz co to są umiejętności interpersonalne oraz wymień kilka (ok.5) kluczowych umiejętności interpersonalnych. Pracę wykonaj do 24.03.
Temat: Pisownia wielką i małą literą.
1. Zapisz w zeszycie kolorem przypomnienie zasad pisowni wielką i małą literą- s. 178-179 podręcznik.
2. Wykonaj w zeszycie ćwiczenia : 2,3,5,6,8 s.179-181 (ćw. 3 s.179 dla chętnych) oraz z ćwiczeniówki  2,3,5,6,7,8 s. 85-88.
3. Przećwicz ten materiał wykonując lekcję ze strony inter. : https://epodreczniki.pl/a/wielka-czy-mala-litera/DlRP3Cd3v   . Wpisz do zeszytu ćw. 1,2,3. Zapisz również zasadę pisowni tytułów gazet i czasopism.  Pracę wykonaj do 25.03. Zrób zdjęcie kartek z zeszytu z tą lekcją i wyślij mi na pocztę: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

19.03.2020 r.
Temat: Powtórzenie wiedzy o czasowniku. Wykonaj ćwiczenia znajdujące się na stronie: https://epodreczniki.pl/a/rycza-w-klasie-dokazuja-czyli-czasownik-w-akcji/D1747PV3m . Wpisz do zeszytu polecenia 6,7,8,9,10,11 z tej lekcji. Zapisz kolorem dwie zasady ortograficzne znajdujące się przy ćwiczeniach. Następnie wykonaj quizz ze strony https://quizizz.com/admin/quiz/5703d573a3ca626b4b7e03f2/czasownik  . Praca na 20.03.

 18.03.2020 r.

Dla chętnych: https://epodreczniki.pl/a/w-swiecie-zofii---cudowna-podroz-w-glab-samej-siebie/DXv5jVTWm- na tej stronie znajdziesz tekst oraz ćwiczenia. Zapisz w zeszycie ćwiczenia: 2.7; 2.10; 2,11;3,7.

16.03.2020 r.

 Przypominam o czytaniu lektury- "Tajemniczy ogród"  F.H. Burnett (jeśli wcześniej dzieci nie wypożyczyły książki,  jest dostępna na stronie inter. wolne lektury). W najbliższym czasie ukażą się polecenia do treści książki.
Jako utrwalenie ostatniego materiału z lekcji  obejrzyj prezentację o nieodmiennych częściach mowy.  Znajdziesz ją tu: https://www.youtube.com/watch?v=wMvghrTzu18  .  Następnie:
1.       Wypisz do zeszytu rodzaje partykuł wraz z przykładami.
Zapisz po 3 przykłady zdań, w których partykuły piszemy:
a.       oddzielnie,
b.      łącznie z innymi wyrazami. Pracę wykonaj do 17.03.
2.       Na stronie https://dyktanda.online/app/# (znajdź -kl.4-6, reguła- mieszane)  uzupełnij dyktando „Niewykorzystana lekcja”. Wypisz do zeszytu 10 najtrudniejszych dla Ciebie wyrazów i uzasadnij ich pisownię. Praca do 19.03.
Polecam  ekranizacje lektur nadawanych na TVP Kultura
16.03.godz. 16.20 – W pustyni i w puszczy odc.1 (następne w kolejne dni)
19.03.godz. 13.00- Katarynka
godz. 13.25 -Antek
20.03. godz. 16.15- Mały Książę
24.03. godz. 13.00- Latarnik

To my

  • dsc_0327a
  • dsc_0331a
  • dsc_0333a
  • dsc_0335a
  • dsc_0339a
  • dsc_0343a

Logowanie

Kontakt

Sekretariat Budynek B

Czynne: 7:30 - 14:30

tel. 44 615-41-36

Sekretariat Budynek A

Czynne: 8:00 - 10:00

tel. 607-033-582

Dyrektor szkoły

tel. 501-636-957

1% dla SP Rozprza

Dzwonki w szkole

1 godzina lekcyjna 8.00 - 8.45
2 godzina lekcyjna 8.55 - 9.40
3 godzina lekcyjna 9.50 - 10.35
4 godzina lekcyjna 10.45 - 11.30
obiad
5 godzina lekcyjna 11.40 - 12.25
obiad
6 godzina lekcyjna 12.45 - 13.30
7 godzina lekcyjna 13.35 - 14.20
8 godzina lekcyjna 14.25 - 15.10

 

Zaprogramuj przyszłość

Certyfikaty

Przydatne linki

Szukaj