24.01.2018 r. o godz. 16.00 w sali nr 12 odbędzie się zebranie z rodzicami. Serdecznie zapraszam.

Na 19. 01.18 r. /piątek/  proszę przynieść niepotrzebną 1 białą  i 1 kolorową  skarpetkę /może być we wzorki/, do wyboru ryż, kasza lub fasola do wypełnienia skarpetki, guziczki na nos i oczy dla bałwanka, cienki sznurek i kawałek materiału na szalik.  Zamiast białej skarpetki może być niebieska, szara lub granatowa.

 

Zakres sprawdzianu 10 .01 .18 r.z nauczania zintegrowanego:

- zna wybrane święta, układa odpowiedzi na pytania dotyczące tekstu, zapisuje tytuły, wskazuje wyrazy bliskoznaczne, wskazuje przysłówki, wie co to jest kolęda,, pastorałka, witraż.

Zakres sprawdzianu z matematyki 12. 01.18 r.:

-obliczanie iloczynu wg wzoru, zna liczby podzielne przez 7, 6, 8, rozwiązuje działania na drzewkach, rozwiązuje zadania tekstowe, dodaje i odejmuje w zakresie 100 

Uwaga Rodzice!

Ucz., którzy nie wpłacili jeszcze na przedstawienie 22 zł , na które jedziemy 9 stycznia proszeni są o uregulowanie należnej kwoty. Jeżeli ktoś nie jedzie z jakiś względów proszę o informację.

Wyjazd o godz. 8.10. Powrót w godz. obiadowych i na zajęcia religii.

 

 

9 I 18 r. klasy 3-cie wyjeżdżają  do MDK w Piotrowie na przedstawienie pt ,,Pippi"- lektura. Cena biletu z przejazdem 22 zł. Proszę o wpłaty do 5 stycznia.

Wigilia klasowa 22 XII / ucz. przynoszą ciastka i napoje tak jak ustaliliśmy w klasie/. W tym dniu zajęcia kończą się o 10.35, nie ma obiadu.

Uwaga Rodzice !

W piątek 15 XII dyktando z ,,rz" po spółgłoskach, wymienne i niewymienne, pisownia wielką literą.

!4 XII / czwartek/ nie ma zajęć korekcyjno- kompensacyjnych. Wszyscy ucz. kończą  zajęcia o 11.30.

!3 XII  nie ma zajęć wyrównawczych, ucz, kończą zajęcia o godz.12.30.  W tym dniu zostają tylko ci ucz., którzy nie pisali sprawdzianu  lub piszą poprawę. 

 

Test z języka angielskiego z rozdziału II odbędzie się 13.12 (środa) oraz 14.12 (czwartek) - w zależności od grup.

 Zakres materiału:

- słownictwo z rozdziału II

- zastosowanie: I like, I don't like, pytanie: Do you like.....?, Yes, I do./No, I don't.

- What's your favourite hobby? My favourite hobby is (swimming).


 26 XI 17 r.

Sprawdzian r 3 z edukacji matematycznej- 1 XII 17 r.

Zakres:

Dostrzega układy symetryczne, rozpoznaje figury geometryczne w nietypowych układach, rysuje prostokąty wg podanych wymiarów rozpoznaje odcinki na figurze geometrycznej, zna dzielne w dzieleniu do 50, dodoaje i odejmuje w zakresie 100, rozwiązuje zadania tekstowe, liczy setkami do 1000.

Sprawdzian z nauczania zintegrowanego 5 XII 17 r.

Zakres:

Zna datę wybranego święta narodowego, zna relacje rodzinne, układa pytania do wypowiedzi, poprawnie pisze pod względem interpunkcyjnym                      i ortograficznym, zna pisownie wyrazów z ,,rz ", rozpoznaje niektóre zwierzęta egzotyczne, zna sposoby ochrony przyrody, wie w jakim skupieniu występują niektóe złoża, zapisuje ,,do" dolne na pięciolinii.

24 XI 17 r. 

Uwaga na 1 XII 17 r,. ucz. mają przeczytać 3 dowolne rozdziały lektury Miry Jaworczakowej  pt ,,Oto jest Kasia"/prócz fragmentu ,,Złote rybki". Lektura dostępna w Internecie.

 

23 XI 17 r. wyjazd na basen do Kleszczowa

zbiórka przed szkołą o 15.00 powrót około 18.30. Zabieramy ze sobą strój kąpielowy, klapki, ręcznik, czepek, jednorazową reklamówkę, dziewczynki- /suszarkę/ coś do picia i kanapkę.

 

KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Przedmiotem konkursu jest wykonanie słownika obrazkowego związanego ze zdrowym odżywianiem i zdrowym stylem życia, w myśl tytułu "Eat healthy and be healthy" („Jedz zdrowo i bądź zdrowy”). W słowniku powinna znaleźć się forma pisana słów wybranych przez ucznia oraz ich wizualizacja dowolną techniką i w dowolnej formie (książeczka, plakat, forma przestrzenna itp.). To, jak przedstawisz słówka, zależy od Ciebie. Przykładowo, może być to diagram, tabelka, rysunek, mapa myśli itp. Nie używamy w pracach języka polskiego.

Słowniki wykonane przez:

· uczniów klas pierwszych: powinny zawierać minimum 5 dowolnych słów;

· uczniów klas drugich: powinny zawierać minimum 10 dowolnych słów;

· uczniów klas trzecich: powinny zawierać minimum 15 dowolnych słów.

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I-III. Prace konkursowe prosimy oddawać do p. M.Famulskiej do 1.12.2017. Na zwycięzców czekają ciekawe nagrody :)


 22 Xi 17 r. o godz. 17.00 w sali nr 12 odbędzie się zebranie z rodzicami ucz. kl. III a. proszę o przybycie..   B. Miller

23 XI wyjazd na basen - 17 zł  /decyduje kolejność zgłoszeń?

zbiórka przed szkołą o 15.00 powrót około 18.30. Zabieramy ze sobą strój kąpielowy, klapki, ręcznik, czepek, jednorazową reklamówkę, dziewczynki- /suszarkę/ coś do picia i kanapkę.

 

 

Drodzy Rodzice !

Z powodu popełnionej przeze mnie pomyłki dotyczącej podania zakresu na sprawdziany przekładam sprawdzian z nauczania zintegrowanego z 9 XI na 13 Xi. Sprawdzian z edukacji matematycznej odbędzie się tak jak podałam 10 XI. 

Właściwy zakres sprawdzianów:

- zna banknoty i monety będące w obiegu, dodaje i odejmuje w zakresie 100, ustala równoliczność w sumie,zadania tekstowe, rysowanie odcinków, mierzenie boków, jednostki długości cm i mm, rozpoznaje wielokąty.

 

-zna kraje sąsiadujące z Polską, zna nazwiska niektórych władców Polski, pisownia wyrazów wielką literą, odmienia przymiotniki przez rodzaje, kolejność alfabetyczna, czasownik jako oznaczenie czynności i stanu, 4 żywioły, cechy krajobrazu alpejskiego, wyrazy związane z filharmonią, instrumenty strunowe.

 

9 XI fluoryzacja

 

UWAGA RODZICE!

 

Dnia 7 XI 17 r. wyjazd na przedstawienie do MCK w Bełchatowie. Ucz. przychodzą w tym dniu na godz. 8.00 /bez książek/ zabierają ze sobą kanapki i picie. Wyjazd o 8.30, powrót około 12.15- 12.30. Ucz., którzy jedzą obiady zjedzą je po powrocie.

Sprawdzian 9 XI zaj zintegrowane:

- czytanie ze zrozumieniem, ustalanie kolejności czynności,  pisownia wyrazów z rz i ó wymiennym, układanie zdań z podanym wyrazem, dobieranie pytań do odpowiedzi, rozpoznawanie liści  drzew i ich owoców, zna zapis poznanych dźwięków na piięciolinii, rozpoznawanie rzeźby, malarstwa.

Sprawdzian z matematyki 10 XI:

- rozpoznaje figury o podanym kształcie, oblicza sumy i różnice, liczy dziesiątkami w zakresie 100,, zapisuje liczbę wg podanej liczby dziesiątek i jedności, porównuje liczby, odczytuje godziny , zadanie tekstowe.

 

 

 

 

1,2,3 listopada są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Na piątek 27 X  proszę przynieść puszkę po napoju lub małą plastikową butelkę oraz do wyboru /groch, kaszę, makaron, ryż/.

 

Test z języka angielskiego z rozdziału 1 odbędzie się 25.10 (środa) oraz 26.10 (czwartek) - w zależności od grup.

 

Zakres materiału:

- słownictwo z rozdziału 1

- zastosowanie he, she, he's, she's, her, his.

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Uwaga rodzice!

 27 X 17 r. koncert muzyczny - 3 zł.

Wyjazd na basen 27 X 17 r. zbiórka przed szkołą o 15.00 powrót około 18.30. Zabieramy ze sobą strój kąpielowy, klapki, ręcznik, czepek, jednorazową reklamówkę, dziewczynki- /suszarkę/ coś do picia i kanapkę.

Zajęcia wyrównawcze w dniu 18 X odwołane. W tym dniu zostają ucz. którzy przygotowują się do konkursu i nie pisali sprawdzianów /Ada, Oliwier/

 

Samorząd Uczniowski Szkoły zwraca się z prośbą o wpłaty- 5 zł.

 

Dnia 7 XI 17 r. odbędzie się wyjazd do Bełchatowa na spektakl pt. ,,O dzielnym  Szewczyku .  Koszt wyjazdu 23 zł, cena obejmuje bilet

17 zł i przejazd 6 zł.

Proszę o wpłaty  do wychowawcy klasy.

 

 

Zakres do powtórzenia, kształcenie zintegrowane, sprawdzian nr 1 - 9.10.17r.:
Uczeń:
1. Zna datę rozpoczęcia drugiej wojny światowej.
2. Wie, czym zajmują się Prezydent, Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Rozpoznaje rodzaj zdania.
4. Ustala kolejność wydarzeń w tekście.
5. Określa czas w zdaniu.
6. Rozpoznaje rodzaje rzeczownika w liczbie pojedynczej.
7. Zna nazwy zmysłów człowieka.
8. Zna przeznaczenie roślin uprawianych w Polsce.
9. Zna grzyby trujące.
10. Zna symbol kreski taktowej.

Zakres do powtórzenia, ed. matematyczna, sprawdzian nr 1 - 11.10.17r.:
Uczeń:
1. Posługuje się kalendarzem w sytuacjach codziennych.
2. Odczytuje informacje z kalendarza.
3. Odczytuje liczby w systemie rzymskim.
4. Oblicza temperaturę, posługując się pojęciami: o kilka stopni cieplej/ chłodniej.
5. Oblicza czas, posługując się pojęciami: kwadrans, pół godziny.
6. Odczytuje czas z zegara.
7. Oblicza drogę w kilometrach.
8. Zapisuje liczbę słowami.
9. Zapisuje cyframi liczbę podaną słownie. Porównuje liczby w zakresie 100.

 

Uwaga!

Wyjazd na basen do Kleszczowa 27 X 17r /piątek/ cena 17 zł. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

W przyszłym tygodniu na zajęciach będzie pedagog z PPP celem obserwacji klasy.

W przyszłym tygodniu jest sprawdzian diagnozujący - 5 X17. Należy powtórzyć wiadomości z klasy II. 

 

 

 

Na zebraniu z rodzicami Trójka klasowa ustaliła składkę 20 zł na Dzień Chłopca, wpłat można dokonywać u wych. klasy.

 

Na zajęcia muzyczne będzie potrzebny zeszyt do nut /z pięciolinią/. Proszę podpisany zeszyt przynieść do 21 IX.

 

Książki do języka angielskiego powinny być podpisane i mieć założone okładki (naklejka na okładce). Przypominam, że w podręcznikach nie wolno pisać, jedynie w zeszytach ćwiczeń.

Zeszyt do języka angielskiego - w trzy linie (16-kartkowy, obłożony, podpisany).

/M.Famulska/

To my

  • dsc_0327a
  • dsc_0331a
  • dsc_0333a
  • dsc_0335a
  • dsc_0339a
  • dsc_0343a

Logowanie

Licznik odwiedzin

471209
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W zeszłym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Wszystkie
159
711
6576
457650
21626
60787
471209

Twoje IP: 54.227.104.40
2018-01-19 08:19

Certyfikaty

Przydatne linki

Szukaj