Zakończenie Roku Szkolnego 2017/2018 odbędzie się 22. VI. o godz. 9:00.

 

 UWAGA!

W nadchodzącym tygodniu będą zbierane do biblioteki podręczniki z języka angielskiego wraz z załączoną płytą. Proszę sprawdzić, czy każda książka ma z tyłu płytę (nieuszkodzoną). Nie można oddać książki bez płyty (bądź z uszkodzoną płytą) - nie jest to komplet. Należy skontaktować się wtedy z nauczycielem prowadzącym.


 Informacja

12 czerwca 2018 r. o godz. 17.00 odbędzie się Dzień Mamy i Taty oraz zakończenie kl. III. Na uroczystość tą może przyjść też rodzeństwo ucz. Dziewczynki na poniedziałek przynoszą do szkoły stroje /czarne koszulki i czarne getry oraz kolorowe chusty do tańca motyli, proszę też przygotować spódniczki w dowolnym kolorze najlepiej z tiulem pod spodem. Chłopcy natomiast przychodzą w tym dniu ubrani w dżinsy, białą koszulę i  jeśli mają to dowolną muszkę lub krawat. Potem wszyscy ucz. mogą się dowolnie przebrać. 

Proszę aby ucz. przynieśli na poniedziałek: chłopcy- napoje, dziewczynki- ciastka, paluszki. Przyniesione produkty będą stanowiły skromny poczęstunek na naszą  wspólną uroczystość. 

 

 

 

 

8 VI /piątek/ ucz. wyjeżdżają autokarem w ramach Dnia Dziecka  na Ranczo Dunajek,   /poczęstunek i przejazd sponsoruje Rada Rodziców/ na Ranczo Dunajek.  Zbiórka o 8: 40, wyjazd o 9:00. Na miejscu dzieci będą miały kiełbaskę, napój i chipsy. Mogą zabrać ze sobą koce, skakanki, gry, piłki oraz picie. Powrót około 12:30.

WAŻNE INFORMACJE!

Wycieczka 6 - 7 czerwca 2018 r.zbiórka przed szkołą 6.50, wyjazd o 7.00.  Proszę, aby dzieci mające chorobę lokomocyjną wzięły tabletki w domu przed podróżą. Wszyscy mają zjeść lekkie śniadanie. Powrót 7 VI około godz. 21.00.

5 VI 18 r. zajęcia wyjątkowo kończą się dla wszystkich ucz. o godz. 13.30, ucz. którzy nie przynieśli jeszcze  czystego słoiczka bez etykiet np. po majonezie oraz wstążeczki czerwonej, różowej czy białej lub sznureczka proszę o zabranie tych materiałów.

6 i 7 czerwca wycieczka klasowa ,,Magiczne ogrody " i ,,Farma Iluzji". Do autokaru ucz. zabierają plecak z kanapkami i piciem niegazowanym  na drogę. W plecak ten proszę spakować koniecznie kurtkę przeciwdeszczową lub płaszcz foliowy. Ucz. ubierają się na ,,cebulkę'. W niedużą walizkę lub torbę podróżną spakować przybory toaletowe, ręcznik, bieliznę na zmianę i coś do ubrania. Wygodne buty. Pieniążki na zakup  pamiątek telefony komórkowe, tablety i aparaty fotograficzne ucz.  biorą na własną odpowiedzialność. Proszę ograniczyć dzieciom ilość danych słodyczy.

 

 

 

31 V i 1 VI 18 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Wpłaty na wycieczkę przyjmuję do 30 V 18 r. 

Na 30 maja przyniosę czysty, umyty  słoiczek  bez etykiet  z zakrętką./ np. po majonezie/ . Czerwoną ,różową, białą wstążeczkę lub sznureczek. 

 

 

23 maja zajęcia od 8.55 do 11.30

23 maja i 24 maja odwołane są zajęcia z programu ,,Zaprogramuj przyszłość".

 

 21 maja 18 r. Trzecioteścik- część humanistyczna

22 maja 18 r. Trzecioteścik część matematyczno - przyrodnicza

UWAGA RODZICE! 

22 maja 2018 r.  o godz. 16.00 w sali nr 12 odbędzie się zebranie z rodzicami. Proszę o przybycie.

 

Sprawdzian z ed. matematycznej 15.05
Zakres:
-. Wykorzystuje w praktyce znajomość systemu pozycyjnego.
-  Porównuje liczby w zakresie 1000.
-  Wskazuje wartość niewiadomej w równaniu.
- Porządkuje ceny 
-. Zna będące w obiegu banknoty i monety.
-  Oblicza obwód prostokąta.
-  Porównuje długości odcinków.-. Rozpoznaje figurę będącą pomniejszeniem podanej.
-. Rozpoznaje koło w układzie, gdy figury zachodzą na siebie.
 - Zad. dodatkowe

Sprawdzian z naucz. zintegrowanego 18.05

Zakres 
- . Zna polskie tradycje wielkanocne.
-  Zna typowe zawody.
- . Zna znaczenie piktogramów umieszczanych na odzieży.
-  Potrafi stopniować przymiotniki.
-  Dobiera odpowiednie liczebniki do rzeczowników.
-  Tworzy kilkuzdaniowy opis.
-  Pisze poprawnie pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym.-

. Zna rolę niektórych organów człowieka.

-  Zna charakterystyczne zwierzęta polskich parków narodowych.
- Zna pauzę całonutową
- .  rozpoznaje części mowy.

 

10 maja 18 r. odbędzie się wycieczka tylko  dla ucz.biorących udział w projekcie ,,Zaprogramuj przyszłość"- do Bełchatowa ,,Giganty mocy". Wyjazd o 8.00 , zabieramy śniadanie i picie. Powrót około 11.30 prosto na obiad.. W tym dniu nie ma już zajęć z programowania. Pozostali ucz. przychodzą w tym dniu do szkoły wg planu. Wszyscy wychodzą do domu o 11.30.

Weekend majowy: od 30.04 do 4.05, są to dni wolne od zajęć edukacyjnych. Dzieci przychodzą do szkoły 07.05.18 (poniedziałek), zajęcia wg planu.

 

 

Test z języka angielskiego z rozdziału IV odbędzie się 25.04 (środa) oraz 26.04 (czwartek) - w zależności od grup.

 Zakres materiału:

- słownictwo z rozdziału IV

- pytanie o godzinę, o pory posiłków, o to co jemy na śniadanie, II śniadanie, obiad  - odpowiedzi na te pytania.


Zebrania z rodzicami uczniów klas trzecich odbędą się w maju, poinformujemy w późniejszym czasie o konkretnym terminie.

Sprawdzian z nauczania zintegrowanego - 10 IV 18 r., zakres do powtórzenia- polscy laureaci Nagrody Nobla,zawody związane z filmem, poprawność ortograficzna, interpunkcyjna, gramatyczna, wyciąganie wniosków z doświadczeń, nazwy zwierząt z innych kontynentów,  nazwy nut gamy.  

Sprawdzian z edukacji matematycznej, 13 IV 18r.  zakres- szeregowanie liczb na osi liczbowej, przelicza doby na godz., wykorzystanie w praktyce pojęcia:litr, ćwierć litra, pół litra, pojęcie- kwadrans, wielokrotności danej liczby, zadania tekstowe, różnice czasu, dodawanie i odejmowanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego.

Zajęcia z programu ,,Zaprogramuj przyszłość" będą odbywały się również w środy, od godz. 11.45 do 12.30 - z całą klasą, potem  tylko zostają do godz. 13.15 ucz. zapisani do udziału w projekcie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koncert 6 IV proszę wpłaty 3 zł.    5 IV fluoryzacja.

Na poniedziałek tj. 9 IV należy przeczytać lekturę pt.   O psie, który jeżdził koleją" Romana Pisarskiego.

..................................................................................................................................................................................................

Przerwa świąteczna od 29 . 03 18 r.- do 3. 03 18 r. 

W kolejne środy do odwołania nie będzie zajęć rozwijających z matematyki. Ucz. przychodzą na godz. 8 55.  

Do końca roku szkolnego nie będzie już zajęć dydaktyczno- wyrównawczych. 

5 IV /czwartek/ zaczynają się zajęcia ,,Zaprogramuj przyszłość", na te zajęcia zapisani są ucz., których rodzice wypełniali stosowne dokumenty. Zajęcia będą odbywać się w czwartki od godz.11.45 do 13.15. 

 

 

 

 Rekolekcje 21-23 III 18 r.

Ucz w tych dniach mają dwie pierwsze lekcje wg planu zajęć. Na godz. 10.00 wych. zaprowadza ucz. do kościoła. Po zakończeniu rekolekcji ok. 11.00 wraz z wych. wracają do szkoły po plecaki i idą do domu lub na świetlicę. W czasie rekolekcji nie ma obiadów.

14 III wyjazd do kina: ucz. przychodzą na 8.00.  zabierają  piórnik i śniadanie. Ze szkoły wychodzą wg planu z środy. Obiad zjedzą po powrocie .

 

16 iII 18 r. piątek sprawdzian z edukacji polonistycznej, przyrodniczej i muzycznej. Zakres: zna osoby zasłużone dla miejscowości i znaczenie Orderu Uśmiechu, wie jak można pomóc osobom niepełnosprawnym, rodzina wyrazów, rozpoznaje części mowy; rzeczownik, czasownik, przymiotnik, zaproszenie i jego elementy,zwierzęta Afryki, wartości nut w podanym takcie.

19 III 18 r. sprawdzian z edukacji matematycznej. Zakres: mierzenie długości odcinków,obliczanie obwodów różnych figur, zadania tekstowe, obliczenia pieniężne.

 

W dniach 11-13.04.2018 w naszej szkole odbędzie się ogólnopolski konkurs z języka angielskiego LEON dla uczniów z klas I-III (sesja wiosenna). Udział w konkursie jest płatny – 9 zł. Konkurs LEON z języka angielskiego pozwoli uczniom sprawdzić wiedzę ze słownictwa i podstawowych zwrotów. Więcej informacji znajduje się na stronie https://www.leon-konkursy.pl/konkurs-jezyka-angielskiego. Zgłoszenia do konkursu do dnia 28.03.2018 (środa). Zapraszamy!


Z okazji Dnia Kobiet  14 III 18 r. odbędzie się wyjazd do kina Helios w Piotrkowie na film pt. ,,Gnomy rozrabiają", koszt 14 zł /bilet i przejazd/. Proszę o wpłaty do 12 III 18 r.

1 III 18 r. w szkole będą  zdjęcia. Klasowe 14 zł, koleżeńskie 13 zł, portret 14 zł i inne. proszę przedyskutować  z dziećmi jakie zdjęcia będą robić.

26 II sprawdzian z edukacji matematycznej. Zakres: obliczanie czasu, przeliczanie czasu na miesiące, obliczenia zegarowe, obliczanie wagi produktów,  obliczenia temperatury, proste obliczenia w zakresie 1000, porównywanie liczb, zadanie dodatkowe. 21 II  18 r. nie będzie zajęć rozwijających z matematyki z panią B> Gemel, ucz. przychodzą na godz. 8.55

Wyjazd na wycieczkę do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie 21 II 18 r. ucz. w tym dniu przychodzą na 8.00 , zabierają ze sobą piórnik i zeszyt do matematyki oraz śniadanie. Wyjeżdżamy ok. 10.15, powrót do szkoły około 13. 30.  W tym dniu nie ma obiadu

 

Test z języka angielskiego z rozdziału III odbędzie się 21.02(środa) oraz 22.02(czwartek) - w zależności od grup.

 Zakres materiału:

- słownictwo z rozdziału III

- zastosowanie: He's got...../She's got.....; He hasn't got......./She hasn't got.....;Has he got....?/Has she got.....?

- opisywanie osób


19 II 18 r. /poniedziałek/ dyktando z ,,ch " zakres słownictwa podręcznik s. 64-65.

Na 16 II proszę przynieść jedna rolkę od papieru toaletowego

 

Wycieczka  2-dniowa kl. III  ,,Magiczne Ogrody" i ,,Farma iluzji" cena 290 zł. Do  końca lutego proszę o wpłatę zaliczki w wysokości 70 zł. Ilość miejsc ograniczona.

14 II 18 r. środa nie ma zajęć rozwijających z matematyki , ucz. przychodzą do szkoły na godz. 8.55. 

21 II 18 r.  ,środa/- wyjazd na lekcję biblioteczną do  Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Tryb. Cena przejazdu - 4 zł. Proszę o wpłaty.

 

 

26. 01. 18 r. odbędzie się zabawa choinkowa. W tym dniu ucz. przynoszą książki do j.polskiego i matematyki. Choinka rozpoczyna się o 10.00, kończy o 11.30. Mile widziane stroje karnawałowe.

Dnia 24. 01.18 r. nie będzie zajęć wyrównawczych. Wszyscy ucz. w tym dniu wychodzą a o  godz. 12.30.

 

24.01.2018 r. o godz. 16.00 w sali nr 12 odbędzie się zebranie z rodzicami. Serdecznie zapraszam.

Na 19. 01.18 r. /piątek/  proszę przynieść niepotrzebną 1 białą  i 1 kolorową  skarpetkę /może być we wzorki/, do wyboru ryż, kasza lub fasola do wypełnienia skarpetki, guziczki na nos i oczy dla bałwanka, cienki sznurek i kawałek materiału na szalik.  Zamiast białej skarpetki może być niebieska, szara lub granatowa.

 

Zakres sprawdzianu 10 .01 .18 r.z nauczania zintegrowanego:

- zna wybrane święta, układa odpowiedzi na pytania dotyczące tekstu, zapisuje tytuły, wskazuje wyrazy bliskoznaczne, wskazuje przysłówki, wie co to jest kolęda,, pastorałka, witraż.

Zakres sprawdzianu z matematyki 12. 01.18 r.:

-obliczanie iloczynu wg wzoru, zna liczby podzielne przez 7, 6, 8, rozwiązuje działania na drzewkach, rozwiązuje zadania tekstowe, dodaje i odejmuje w zakresie 100 

Uwaga Rodzice!

Ucz., którzy nie wpłacili jeszcze na przedstawienie 22 zł , na które jedziemy 9 stycznia proszeni są o uregulowanie należnej kwoty. Jeżeli ktoś nie jedzie z jakiś względów proszę o informację.

Wyjazd o godz. 8.10. Powrót w godz. obiadowych i na zajęcia religii.

 

 

9 I 18 r. klasy 3-cie wyjeżdżają  do MDK w Piotrowie na przedstawienie pt ,,Pippi"- lektura. Cena biletu z przejazdem 22 zł. Proszę o wpłaty do 5 stycznia.

Wigilia klasowa 22 XII / ucz. przynoszą ciastka i napoje tak jak ustaliliśmy w klasie/. W tym dniu zajęcia kończą się o 10.35, nie ma obiadu.

Uwaga Rodzice !

W piątek 15 XII dyktando z ,,rz" po spółgłoskach, wymienne i niewymienne, pisownia wielką literą.

!4 XII / czwartek/ nie ma zajęć korekcyjno- kompensacyjnych. Wszyscy ucz. kończą  zajęcia o 11.30.

!3 XII  nie ma zajęć wyrównawczych, ucz, kończą zajęcia o godz.12.30.  W tym dniu zostają tylko ci ucz., którzy nie pisali sprawdzianu  lub piszą poprawę. 

 

Test z języka angielskiego z rozdziału II odbędzie się 13.12 (środa) oraz 14.12 (czwartek) - w zależności od grup.

 Zakres materiału:

- słownictwo z rozdziału II

- zastosowanie: I like, I don't like, pytanie: Do you like.....?, Yes, I do./No, I don't.

- What's your favourite hobby? My favourite hobby is (swimming).


 26 XI 17 r.

Sprawdzian r 3 z edukacji matematycznej- 1 XII 17 r.

Zakres:

Dostrzega układy symetryczne, rozpoznaje figury geometryczne w nietypowych układach, rysuje prostokąty wg podanych wymiarów rozpoznaje odcinki na figurze geometrycznej, zna dzielne w dzieleniu do 50, dodoaje i odejmuje w zakresie 100, rozwiązuje zadania tekstowe, liczy setkami do 1000.

Sprawdzian z nauczania zintegrowanego 5 XII 17 r.

Zakres:

Zna datę wybranego święta narodowego, zna relacje rodzinne, układa pytania do wypowiedzi, poprawnie pisze pod względem interpunkcyjnym                      i ortograficznym, zna pisownie wyrazów z ,,rz ", rozpoznaje niektóre zwierzęta egzotyczne, zna sposoby ochrony przyrody, wie w jakim skupieniu występują niektóe złoża, zapisuje ,,do" dolne na pięciolinii.

24 XI 17 r. 

Uwaga na 1 XII 17 r,. ucz. mają przeczytać 3 dowolne rozdziały lektury Miry Jaworczakowej  pt ,,Oto jest Kasia"/prócz fragmentu ,,Złote rybki". Lektura dostępna w Internecie.

 

23 XI 17 r. wyjazd na basen do Kleszczowa

zbiórka przed szkołą o 15.00 powrót około 18.30. Zabieramy ze sobą strój kąpielowy, klapki, ręcznik, czepek, jednorazową reklamówkę, dziewczynki- /suszarkę/ coś do picia i kanapkę.

 

KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Przedmiotem konkursu jest wykonanie słownika obrazkowego związanego ze zdrowym odżywianiem i zdrowym stylem życia, w myśl tytułu "Eat healthy and be healthy" („Jedz zdrowo i bądź zdrowy”). W słowniku powinna znaleźć się forma pisana słów wybranych przez ucznia oraz ich wizualizacja dowolną techniką i w dowolnej formie (książeczka, plakat, forma przestrzenna itp.). To, jak przedstawisz słówka, zależy od Ciebie. Przykładowo, może być to diagram, tabelka, rysunek, mapa myśli itp. Nie używamy w pracach języka polskiego.

Słowniki wykonane przez:

· uczniów klas pierwszych: powinny zawierać minimum 5 dowolnych słów;

· uczniów klas drugich: powinny zawierać minimum 10 dowolnych słów;

· uczniów klas trzecich: powinny zawierać minimum 15 dowolnych słów.

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I-III. Prace konkursowe prosimy oddawać do p. M.Famulskiej do 1.12.2017. Na zwycięzców czekają ciekawe nagrody :)


 22 Xi 17 r. o godz. 17.00 w sali nr 12 odbędzie się zebranie z rodzicami ucz. kl. III a. proszę o przybycie..   B. Miller

23 XI wyjazd na basen - 17 zł  /decyduje kolejność zgłoszeń?

zbiórka przed szkołą o 15.00 powrót około 18.30. Zabieramy ze sobą strój kąpielowy, klapki, ręcznik, czepek, jednorazową reklamówkę, dziewczynki- /suszarkę/ coś do picia i kanapkę.

 

 

Drodzy Rodzice !

Z powodu popełnionej przeze mnie pomyłki dotyczącej podania zakresu na sprawdziany przekładam sprawdzian z nauczania zintegrowanego z 9 XI na 13 Xi. Sprawdzian z edukacji matematycznej odbędzie się tak jak podałam 10 XI. 

Właściwy zakres sprawdzianów:

- zna banknoty i monety będące w obiegu, dodaje i odejmuje w zakresie 100, ustala równoliczność w sumie,zadania tekstowe, rysowanie odcinków, mierzenie boków, jednostki długości cm i mm, rozpoznaje wielokąty.

 

-zna kraje sąsiadujące z Polską, zna nazwiska niektórych władców Polski, pisownia wyrazów wielką literą, odmienia przymiotniki przez rodzaje, kolejność alfabetyczna, czasownik jako oznaczenie czynności i stanu, 4 żywioły, cechy krajobrazu alpejskiego, wyrazy związane z filharmonią, instrumenty strunowe.

 

9 XI fluoryzacja

 

UWAGA RODZICE!

 

Dnia 7 XI 17 r. wyjazd na przedstawienie do MCK w Bełchatowie. Ucz. przychodzą w tym dniu na godz. 8.00 /bez książek/ zabierają ze sobą kanapki i picie. Wyjazd o 8.30, powrót około 12.15- 12.30. Ucz., którzy jedzą obiady zjedzą je po powrocie.

Sprawdzian 9 XI zaj zintegrowane:

- czytanie ze zrozumieniem, ustalanie kolejności czynności,  pisownia wyrazów z rz i ó wymiennym, układanie zdań z podanym wyrazem, dobieranie pytań do odpowiedzi, rozpoznawanie liści  drzew i ich owoców, zna zapis poznanych dźwięków na piięciolinii, rozpoznawanie rzeźby, malarstwa.

Sprawdzian z matematyki 10 XI:

- rozpoznaje figury o podanym kształcie, oblicza sumy i różnice, liczy dziesiątkami w zakresie 100,, zapisuje liczbę wg podanej liczby dziesiątek i jedności, porównuje liczby, odczytuje godziny , zadanie tekstowe.

 

 

 

 

1,2,3 listopada są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Na piątek 27 X  proszę przynieść puszkę po napoju lub małą plastikową butelkę oraz do wyboru /groch, kaszę, makaron, ryż/.

 

Test z języka angielskiego z rozdziału 1 odbędzie się 25.10 (środa) oraz 26.10 (czwartek) - w zależności od grup.

 

Zakres materiału:

- słownictwo z rozdziału 1

- zastosowanie he, she, he's, she's, her, his.

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Uwaga rodzice!

 27 X 17 r. koncert muzyczny - 3 zł.

Wyjazd na basen 27 X 17 r. zbiórka przed szkołą o 15.00 powrót około 18.30. Zabieramy ze sobą strój kąpielowy, klapki, ręcznik, czepek, jednorazową reklamówkę, dziewczynki- /suszarkę/ coś do picia i kanapkę.

Zajęcia wyrównawcze w dniu 18 X odwołane. W tym dniu zostają ucz. którzy przygotowują się do konkursu i nie pisali sprawdzianów /Ada, Oliwier/

 

Samorząd Uczniowski Szkoły zwraca się z prośbą o wpłaty- 5 zł.

 

Dnia 7 XI 17 r. odbędzie się wyjazd do Bełchatowa na spektakl pt. ,,O dzielnym  Szewczyku .  Koszt wyjazdu 23 zł, cena obejmuje bilet

17 zł i przejazd 6 zł.

Proszę o wpłaty  do wychowawcy klasy.

 

 

Zakres do powtórzenia, kształcenie zintegrowane, sprawdzian nr 1 - 9.10.17r.:
Uczeń:
1. Zna datę rozpoczęcia drugiej wojny światowej.
2. Wie, czym zajmują się Prezydent, Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Rozpoznaje rodzaj zdania.
4. Ustala kolejność wydarzeń w tekście.
5. Określa czas w zdaniu.
6. Rozpoznaje rodzaje rzeczownika w liczbie pojedynczej.
7. Zna nazwy zmysłów człowieka.
8. Zna przeznaczenie roślin uprawianych w Polsce.
9. Zna grzyby trujące.
10. Zna symbol kreski taktowej.

Zakres do powtórzenia, ed. matematyczna, sprawdzian nr 1 - 11.10.17r.:
Uczeń:
1. Posługuje się kalendarzem w sytuacjach codziennych.
2. Odczytuje informacje z kalendarza.
3. Odczytuje liczby w systemie rzymskim.
4. Oblicza temperaturę, posługując się pojęciami: o kilka stopni cieplej/ chłodniej.
5. Oblicza czas, posługując się pojęciami: kwadrans, pół godziny.
6. Odczytuje czas z zegara.
7. Oblicza drogę w kilometrach.
8. Zapisuje liczbę słowami.
9. Zapisuje cyframi liczbę podaną słownie. Porównuje liczby w zakresie 100.

 

Uwaga!

Wyjazd na basen do Kleszczowa 27 X 17r /piątek/ cena 17 zł. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

W przyszłym tygodniu na zajęciach będzie pedagog z PPP celem obserwacji klasy.

W przyszłym tygodniu jest sprawdzian diagnozujący - 5 X17. Należy powtórzyć wiadomości z klasy II. 

 

 

 

Na zebraniu z rodzicami Trójka klasowa ustaliła składkę 20 zł na Dzień Chłopca, wpłat można dokonywać u wych. klasy.

 

Na zajęcia muzyczne będzie potrzebny zeszyt do nut /z pięciolinią/. Proszę podpisany zeszyt przynieść do 21 IX.

 

Książki do języka angielskiego powinny być podpisane i mieć założone okładki (naklejka na okładce). Przypominam, że w podręcznikach nie wolno pisać, jedynie w zeszytach ćwiczeń.

Zeszyt do języka angielskiego - w trzy linie (16-kartkowy, obłożony, podpisany).

/M.Famulska/

To my

  • dsc_0327a
  • dsc_0331a
  • dsc_0333a
  • dsc_0335a
  • dsc_0339a
  • dsc_0343a

Logowanie

Zaprogramuj przyszłość

Certyfikaty

Przydatne linki

Szukaj

Licznik odwiedzin

877511
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W zeszłym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Wszystkie
2237
5435
7672
848026
49237
66783
877511

Twoje IP: 54.80.7.173
2018-07-17 23:18