Praca dla dzieci na poniedziałek ( 30.03.20 r.)

1.Zapoznać się z tekstami  z podręcznika  ( s. 77 i 78).

2. Napisać w zeszycie do języka polskiego datę. 

3.Pisemnie ćwiczenie 3, s. 78. Wykonać zdjęcie i przysłać.

4. Pisemnie ćwiczenie 1 lub 2  ze strony 56 (ćwiczeniówka do języka polskiego ) .

5. Pisemnie zadanie 1 i 2 z podręcznika do matematyki (s. 46 i 47). 

6.Pisemnie ćwiczenie 1, s. 43 ( ćwiczeniówka do matematyki). 

7. Zapraszam na spotkanie online o 18.00. Będzie potrzebny podręcznik do języka polskiego,  zeszyt i długopis.

Ewa Szulc 

Praca dla dzieci na wtorek ( 31.03.20 r.)

1.Zapoznać się z tekstami  z podręcznika  ( s. 82, 83).

2. W zeszycie do matematyki napisać ćwiczenie 1 i 2 (podręcznik,  s. 49)

3.Pisemnie ćwiczenie 2, 4 i 5 s. 46 i 47 ( ćwiczeniówka do matematyki).

4. Pisemnie ćwiczenie 1 lub 2  ze strony 58 (ćwiczeniówka do języka polskiego ) .

5. Dziękuję za aktywny udział w spotkaniu.

Praca dla dzieci na środę ( 01.04.20 r.)

1.Zapoznać się z informacjami pod rozdziałem 115 (podręcznik,  s. 84 - 87)

2. W zeszycie do języka polskiego - pod datą - wypisać sławnych malarzy. 

3.Pisemnie ćwiczenia ze s. 59 i 60 ( ćwiczeniówka do języka polskiego).

4. Przeanalizować zadania z matematyki  ( podręcznik s. 50).

5. Pisemnie ćwiczenia ze strony 48 (ćwiczeniówka do matematyki).

6. Zapraszam na spotkanie online. Będzie potrzebny podręcznik do matematyki, linijka, ołówek, zeszyt i długopis.

Ewa Szulc

 Praca dla dzieci na czwartek ( 02.04.20 r.)

1. Zapoznać się z tekstem ze strony 88 - 90 ( podręcznik do języka polskiego).

2.Pod datą w zeszycie do języka polskiego napisać 2 zdania o Janie Matejce i 2 zdania o Stanisławie Wyspiańskim. Wykonać zdjęcie i wysłać.

3.Namalować farbami obraz.Wykonać zdjęcie i wysłać. Może to być martwa natura, pejzaż lub malarstwo rodzajowe ( patrz, s. 90 w podręczniku). 

4.Pisemnie ćwiczenia ze s. 61 ( ćwiczeniówka do języka polskiego).

5.Pisemnie ćwiczenia ze strony 49 (ćwiczeniówka do matematyki).

Ewa Szulc

Praca dla dzieci na piątek ( 03.04.20 r.)

1. Przeczytać wiersz - s. 91( podręcznik do języka polskiego).Zastanowić się , jaki rodzaj obrazu namalowała autorka słowami. Czy jest to pejzaż? Dlaczego? 

2.W zeszycie od języka polskiego pod datą napisać kim był Michał Anioł Buonarroti i Wit Stwosz (patrz, podręcznik, s. 93 i 94).

3. Ćwiczenie 1 ze strony 51 ( ćwiczeniówka do matematyki).Dodawać od prawej strony, najpierw jedności, potem dziesiątki, a później setki. Wykonać zdjęcie i wysłać.

4. Zapraszam na lekcję. Będzie potrzebna ćwiczeniówka do języka polskiego, zeszyt, długopis.

Ewa Szulc

 Praca dla dzieci na poniedziałek ( 06.04.20 r.)

1. Przeczytać teksty- s. 95 i 96 ( podręcznik do języka polskiego).

2.Ćwiczenia ze strony 65 i 66 ( ćwiczeniówka do języka polskiego)

3. Przeanalizować ćwiczenie 1 ( podręcznik do matematyki, s. 55)

4. Wskazany codzienny spacer po podwórku i zabawy z piłką.

5. Na spotkanie przygotować podręcznik i ćwiczeniówkę do matematyki, zeszyt, linijkę , długopis.

Ewa Szulc

 Praca dla dzieci na wtorek ( 07.04.20 r.)

1. Przeczytać tekst- s. 97 i 98 ( podręcznik do języka polskiego).

2.Ćwiczenia ze strony 67  ( ćwiczeniówka do języka polskiego).

3.W zeszycie do języka polskiego pod datą przepisać informacje z ramki ( s. 98). Pisemnie ćwiczenie ćwiczenie 2 ( s. 98 z podręcznika).

4. Przeanalizować zadania ze s. 59 ( podręcznik do matematyki).

5. Ćwiczenia ze s. 55 i 56 ( ćwiczeniówka do matematyki).

 Ewa Szulc

Praca dla dzieci na środę ( 08.04.20 r.)

1. Przeczytać teksty - s. 99 - 102( podręcznik do języka polskiego).

2.Ćwiczenia ze strony 68 i 69  ( ćwiczeniówka do języka polskiego).

3.Ćwiczenia ze s. 57 i 58 ( ćwiczeniówka do matematyki).

4. Przeanalizować zadanie 1 ze s. 61 ( podręcznik do matematyki).

5. Na dzisiejsze spotkanie przygotować podręcznik do języka polskiego, zeszyt, długopis.

Szczęśliwych Świąt.

Ewa Szulc

Praca dla dzieci na środę ( 15.04.20 r.)

1. Pisemnie ćwiczenie 1 ze strony 70 ( ćwiczeniówka do języka polskiego).

2.Pisemnie ćwiczenia ze s. 59 ( ćwiczeniówka do matematyki).

3. Na dzisiejsze spotkanie przygotować podręcznik do matematyki, zeszyt, długopis, linijkę.

Ewa Szulc

Praca dla dzieci na czwartek ( 16.04.20 r.)

Powtórzyć następujące treści:

1. Części mowy.

2. Zdanie i równoważnik zdania.

3. Dodawanie i odejmowanie sposobem pisemnym.

4. Krążenie wody w przyrodzie.

5. Mnożenie i dzielenie w zakresie 100.

6. Wpisać w wyszukiwarkę internetową: Samouczek szachowy : Nauka gry w szachy od podstaw - YouTube. Obejrzeć film i zapamiętać figury występujące w szachach.

Ewa Szulc

Praca dla dzieci na piątek ( 17.04.20 r.)

1. Przeczytać informacje z 4 części podręcznika - s. 3,4,5.

2. W zeszycie do języka polskiego pod datą napisać, co to są mikroorganizmy.

3. Pisemnie ćwiczenia ze s. 71 i 72 ( ćwiczeniówka do języka polskiego).

4. Pisemnie ćwiczenie 1 i 2, s. 60 ( ćwiczeniówka do matematyki).

5.Wpisać w wyszukiwarkę internetową: Samouczek szachowy : Nauka gry w szachy od podstaw - YouTube. Obejrzeć film i zapamiętać, jakie ruchy wykonują poszczególne figury występujące w szachach.

6. Na dzisiejsze spotkanie przygotować podręcznik do matematyki, zeszyt, długopis, linijkę.

7. Uprzejmie proszę, aby każdy z rodziców napisał swój adres e- mailowy, wykonał zdjęcie i wysłał do mnie. Te adresy będą potrzebne do dziennika elektronicznego, który zaczniemy wkrótce uruchamiać.

Ewa Szulc

Praca dla dzieci na poniedziałek ( 20.04.20 r.)

1. Przeczytać informacje z 4 części podręcznika - s. 6 i 7.

2.  Pisemnie ćwiczenia ze s. 73 ( ćwiczeniówka do języka polskiego).

3. Przeanalizować zadania ze s. 66 i 67 ( podręcznik do matematyki).

4. Pisemnie ćwiczenia ze s. 61 - 64 ( ćwiczeniówka do matematyki).

5.Wpisać w wyszukiwarkę internetową: Samouczek szachowy : Nauka gry w szachy od podstaw - YouTube. Obejrzeć film po raz trzeci i zapamiętać, jakie są zasady gry w szachy. Można spróbować zagrać w szachy z rodzicami, a po powrocie do szkoły zagramy w klasie.

6. Na dzisiejsze spotkanie przygotować podręcznik do języka polskiego, zeszyt, długopis.Będziemy czytać, pisać i opowiadać.

7. Przypominam o codziennych spacerach i zabawach na własnym podwórku.

8. Proszę słuchać ulubionej muzyki,  programów informacyjnych w radiu i telewizji, aby wiedzieć, co dzieje się w kraju i za granicą.

Ewa Szulc

 Praca dla dzieci na wtorek ( 21.04.20 r.)

1. Przeczytać informacje z 4 części podręcznika - s. 8 -  10.

2.  Pisemnie ćwiczenie 1 i 2 ze s. 74 ( ćwiczeniówka do języka polskiego).

3. Przeanalizować zadania ze s. 68 ( podręcznik do matematyki).

4. Pisemnie ćwiczenia ze s. 65 ( ćwiczeniówka do matematyki).

5.Utrwalić zasady gry w szachy.

Ewa Szulc

Praca dla dzieci na środę ( 22.04.20 r.)

22 kwietnia - Światowy Dzień Ziemi

Powinniśmy uświadomić sobie, jak kruchy jest ekosystem planety ludzi i jakie działania proekologiczne należy podjąć. Te drobne zmiany w życiu każdego z nas mogą przyczynić się do zmian globalnych.

1.Wysłuchać piosenki na YouTube pt. " Ziemia to wyspa zielona" i narysować do niej ilustrację w programie Paint.

2.Przeczytać informacje z 4 części podręcznika - s. 16 i 17.

3.  Pisemnie ćwiczenia  ze s. 77( ćwiczeniówka do języka polskiego).

4. Pisemnie ćwiczenie 1 ze s. 68 ( ćwiczeniówka do matematyki).

5.W zeszycie do języka polskiego pod datą napisać: 22 kwietnia - Światowy Dzień Ziemi. 

6. Na spotkanie przygotować podręcznik do matematyki, zeszyt, ołówek, długopis, linijkę z wyrazistą podziałką.

Ewa Szulc

Praca dla dzieci na czwartek ( 23.04.20 r.)

1. Przeczytać informacje z 4 części podręcznika - s. 11 -  13.

2.  Pisemnie ćwiczenia  ze s. 75 ( ćwiczeniówka do języka polskiego).

3. Przeanalizować zadania ze s. 69 ( podręcznik do matematyki).

4. Pisemnie ćwiczenia ze s. 66 ( ćwiczeniówka do matematyki).

Ewa Szulc

Praca dla dzieci na piątek ( 24.04.20 r.)

1. Przeczytać ze zrozumieniem tekst z  podręcznika - s. 14 -  15.

2.  Pisemnie ćwiczenia  ze s. 76 (ćwiczeniówka do języka polskiego).

3. Przeanalizować zadania ze s. 70 ( podręcznik do matematyki).

4. W zeszycie do matematyki pod napisem w klasie wykonać zadanie 1 , s.70 ( podręcznik do matematyki).

Pamiętać, że 1 cm = 10 mm.

4. Pisemnie ćwiczenie 1 i 2 s. 67 ( ćwiczeniówka do matematyki).

Pamiętać,  że 1 dag = 10 g.

Na spotkanie przygotować podręcznik do języka polskiego, zeszyt, długopis.

Ewa Szulc

Praca dla dzieci na poniedziałek ( 27.04.20 r.)

1. Przeczytać ze zrozumieniem teksty z  podręcznika - s. 18 -  19.

2.  Pisemnie ćwiczenia  ze s. 79 (ćwiczeniówka do języka polskiego).

3.W zeszycie do języka polskiego pod napisem w klasie wykonać zadanie 2 , s.19 ( podręcznik do języka polskiego).

4. Czytać książkę Łukasza Wierzbickiego pt. " Afryka Kazika". Będziemy ją omawiać przy rozdziale 141.

5. Pisemnie ćwiczenie 1 i 2 s. 70 ( ćwiczeniówka do matematyki).

Na spotkanie przygotować podręcznik do matematyki, zeszyt, długopis,ołówek, linijkę, ekierkę.

Ewa Szulc

Praca dla dzieci na wtorek ( 28.04.20 r.)

https://wordwall.net/pl/resource/1122145/wf/mini-gimnastyka-w-domu

1. W zeszycie do języka polskiego napisać:

W klasie 28.04.20 r.

Symbole narodowe.

Orzeł Biały, biało-czerwone barwy i „Mazurek Dąbrowskiego” są symbolami Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zapoznać się   z informacjami z podręcznika , s. 20 i 21.

3. Pisemnie zadania ze s. 80 ( ćwiczeniówka do języka polskiego).

4. Przeanalizować zadania z matematyki ( podręcznik s. 75).

5. Pisemnie ćwiczenia ze s. 71 ( ćwiczeniówka do matematyki).

6. Utrwalić słowa hymnu polskiego. 

Ewa Szulc

Praca dla dzieci na środę ( 29.04.20 r.)

1. Obejrzeć obraz Jana Matejki pt. " Uchwalenie Konstytucji 3 Maja"

2. W zeszycie do języka polskiego napisać:

Obraz Jana Matejki pt. " Uchwalenie Konstytucji 3 Maja" przedstawia króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w otoczeniu posłów. Marszałkowie - Małachowski i Sapieha są niesieni na rękach.W tle znajduje się Zamek  Królewski, gdzie uchwalono Konstytucję w 1791 roku.Była ona pierwszą w Europie i drugą na świecie ustawą, która regulowała prawo i wprowadzała ład w państwie.

3 maja obchodzimy święto kościelne - Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.

3. Zapoznać się z pieśnią pt. "Witaj majowa jutrzenko" i   z informacjami z podręcznika , s. 22.

4. Pisemnie zadania ze s. 81 ( ćwiczeniówka do języka polskiego).

5. Przeanalizować zadania z matematyki ( podręcznik s. 76).

 5. Pisemnie ćwiczenia ze s. 72 ( ćwiczeniówka do matematyki).

6. Na spotkanie przygotować podręcznik do języka polskiego i do matematyki.

Ewa Szulc

Praca dla dzieci na czwartek ( 30.04.20 r.)

1Przeczytać ze zrozumieniem tekst z podręcznika, s. 23 - 25.

2. W zeszycie do języka polskiego udzielić odpowiedzi na pytania:

-  Gdzie i w której sali uchwalono Konstytucję?

- W której sali znajduje się portret Stanisława Augusta Poniatowskiego?

- Jak wyglądał król?

- Kiedy Zygmunt III Waza przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy?

 3. Pisemnie zadania ze s. 82 ( ćwiczeniówka do języka polskiego).

5. Pisemnie  - w zeszycie do matematyki - zadanie 1,2 i 3  ( podręcznik s. 77).

 5. Pisemnie ćwiczenia ze s. 73 ( ćwiczeniówka do matematyki).

6. Miłego majowego weekendu.

 Ewa Szulc

 Praca dla dzieci na poniedziałek ( 04.05.20 r.)

1Przeczytać ze zrozumieniem tekst z podręcznika, s. 26 - 27.

2. W zeszycie do matematyki - pod datą - przepisać informacje z ramki, a następnie wykonać pisemnie ćwiczenie 1,2,3.4 ( podręcznik do matematyki, s. 78)

3. Pisemnie ćwiczenia ze s. 74 ( ćwiczeniówka do matematyki).

4. Wybrać się z opiekunem na spacer i poobserwować przyrodę, posłuchać jej głosu.

5. Na dzisiejsze spotkanie przygotować podręcznik do języka polskiego, ćwiczeniówkę, zeszyt, kredki, ołówek, długopis.

 Ewa Szulc

 

 Praca dla dzieci na wtorek ( 05.05.20 r.)

1Przeczytać ze zrozumieniem informacje z podręcznika, s. 28 - 29.

2.Ustnie wykonać polecenia pod tekstem.

3. Pisemnie zadania ze strony 75 i 76 ( ćwiczeniówka do matematyki). Przysłać zdjęcie.

4. Pisemnie zadania ze strony 84 ( ćwiczeniówka do języka polskiego).

5. Przećwiczyć czytanie tekstów z 4 części podręcznika ( strony: 3 -27). W najbliższym czasie będzie sprawdzenie poziomu czytania.

 Ewa Szulc

 Praca dla dzieci na środę ( 06.05.20 r.)

1. Zapoznać się z informacjami z podręcznika, s. 30 i 31.

2. Pisemnie zadania ze strony 85 ( ćwiczeniówka do języka polskiego).

3.Pisemnie - w zeszycie do matematyki - zadanie 3, s. 80 ( podręcznik do matematyki). 

4. Ćwiczenia ze s. 77 ( ćwiczeniówka do matematyki).

5. Na dzisiejsze spotkanie przygotować podręcznik do języka polskiego, zeszyt, przybory do pisania.

 Ewa Szulc

Praca dla dzieci na czwartek ( 07.05.20 r.)

1.Wklej do wyszukiwarki internetowej link: 

 https://www.youtube.com/watch?v=hOlfCqPisEA

2. Wysłuchaj muzyki indiańskiej, napisz w zeszycie jaka jest, na jakich instrumentach jest wykonywana i jakie uczucia towarzyszą przy jej słuchaniu. Wykonaj zdjęcie napisanej pracy i przyślij.

3. Zapoznaj się z tekstem ze s. 32 i 33 ( podręcznik do języka polskiego).

4.Pisemnie zadania ze strony 86 ( ćwiczeniówka do języka polskiego).

5. Zapoznać się z zadaniami z podręcznika do matematyki - s. 81. Ustnie je wykonać.

6. W ćwiczeniówce do matematyki na s. 78 wykonać zadanie z kodowaniem.

7. Popatrzeć na mapę świata. Zwrócić uwagę na Amerykę i Azję.

Ewa Szulc

Praca dla dzieci na piątek ( 08.05.20 r.)

1.Poszukaj na mapie świata Australii.

2 Zapoznaj się z tekstem ze s. 34 i 35 ( podręcznik do języka polskiego).

3.Pisemnie zadania ze strony 87( ćwiczeniówka do języka polskiego).

4. Zapoznać się z zadaniami z podręcznika do matematyki - s. 82. Ustnie je wykonać.

5. W ćwiczeniówce do matematyki na s. 79 wykonać zadanie 1,2 i 3.

6.Na dzisiejsze spotkanie przygotować podręcznik do matematyki, zeszyt, przybory do pisania.

 Ewa Szulc

Praca dla dzieci na poniedziałek ( 11.05.20 r.)

1.Poszukaj na mapie świata Egipt oraz rzekę  Nil.

2 Zapoznaj się z tekstem ze s. 36 i 37 ( podręcznik do języka polskiego).

3.Pisemnie zadania ze strony 88 ( ćwiczeniówka do języka polskiego).

4. Zapoznać się z zadaniami z ćwiczeniówki do matematyki - s. 80. Pisemnie je wykonać.

5. Na dzisiejsze spotkanie przygotować podręcznik do języka polskiego, zeszyt, przybory do pisania.

  Ewa Szulc

 Praca dla dzieci na wtorek ( 12.05.20 r.)

1.Zapoznać się z tekstem ze s. 38 i 39  i 40. Ustnie wykonać  ćwiczenia ze strony 40.( podręcznik do języka polskiego)

2.Pisemnie zadania ze strony 89 ( ćwiczeniówka do języka polskiego).

3. Zapoznać się z zadaniami z ćwiczeniówki do matematyki - s. 81. Pisemnie je wykonać.

4. Zapoznać się z zadaniami z matematyki ( podręcznik, s.84 ).

5. W zeszycie do języka polskiego,  pod dzisiejszą datą, narysować ilustrację do książki pt. "Afryka Kazika" i nadać jej tytuł. Przysłać zdjęcie.

7. Poćwiczyć odczytywanie temperatury ( matematyczne zoo).

Ewa Szulc

 Praca dla dzieci na środę ( 13.05.20 r.)

1.Zapoznać się z tekstem ze s.41. ( podręcznik do języka polskiego).

2. Pod dzisiejszą datą w zeszycie do języka polskiego napisać ćwiczenie 1, s. 41. 

3.Pisemnie zadania ze strony 90 ( ćwiczeniówka do języka polskiego).

4. Pisemnie zadania ze strony 82 ( ćwiczeniówka do matematyki).

5.Na dzisiejsze spotkanie przygotować podręcznik do matematyki, zeszyt, długopis, ołówek, kolorowe kredki.

Zadania z dodatkowych ćwiczeniówek będziemy wykonywać po zrealizowaniu tematów z 4 części podręcznika. Te materiały wykorzystamy do podsumowania i utrwalenia wiadomości.

Ewa Szulc

Praca dla dzieci na czwartek ( 14.05.20 r.)

1.Przeczytać ze zrozumieniem tekst  ze s.42  i 43 ( podręcznik do języka polskiego).

2. Pod dzisiejszą datą w zeszycie do języka polskiego napisać ćwiczenie 1, s. 43. 

3.Pisemnie zadania ze strony 91 ( ćwiczeniówka do języka polskiego).

4. Pisemnie zadania ze strony 83 ( ćwiczeniówka do matematyki).

5. Pamiętać o codziennych spacerach i zabawach z piłką.

Ewa Szulc

 Praca dla dzieci na piątek ( 15.05.20 r.)

1.Przeczytać ze zrozumieniem tekst  ze s.45( podręcznik do języka polskiego).

2. Pod dzisiejszą datą w zeszycie do języka polskiego napisać odpowiedzi na następujące pytania:

-  Co to jest awers ?

 -  Co to jest rewers ?

- Co to jest handel wymienny?

- Kiedy pojawiła się pierwsza złotówka?

- Co to są monety, co to są banknoty? 

- Co to jest bankomat? ( patrz, s. 44).

3. Przysłać zdjęcie wykonanej pracy.

3.Pisemnie zadania ze strony 92 ( ćwiczeniówka do języka polskiego).

4. Pisemnie zadania ze strony 84 ( ćwiczeniówka do matematyki).

5. W podręczniku do matematyki zwrócić uwagę na pojęcia: dzielna, dzielnik, iloraz, czynniki, iloczyn ( patrz, s.87).

Pamiętać, że 1 złoty = 100 groszy.

6. Na dzisiejsze spotkanie przygotować się do czytania tekstów z 4 części podręcznika i odpowiadania na pytania na temat książki pt. " Afryka Kazika".

Do zobaczenia.

Ewa Szulc

 Praca dla dzieci na poniedziałek ( 18.05.20 r.)

1. W zeszycie do języka polskiego po dzisiejszą datą, na kolorowo, napisać:

Dzisiaj obchodzimy setną rocznicę urodzin Jana Pawła II, Wielkiego Polaka - Papieża, który zmienił świat.

2. Obejrzeć w internecie film pt. Karol Wojtyła - Jan Paweł II.

3. Śledzić informacje  w radiu i telewizji na temat obchodów 100 rocznicy urodzin Karola  Wojtyły.

4. Wysłuchać ulubionej pieśni papieża pt. " Barka".

5.Na dzisiejsze spotkanie przygotować podręcznik do matematyki, zeszyt, linijkę, przybory do pisania.

Ewa Szulc

 Praca dla dzieci na wtorek ( 19.05.20 r.)

1.Przeczytać ze zrozumieniem tekst  ze s.46 i 47( podręcznik do języka polskiego).

2. Pod dzisiejszą datą w zeszycie do języka polskiego napisać odpowiedzi na następujące pytania:

- Kto to jest alpinista?

- Jaki mi cechami  charakteryzowała się Wanda Rutkiewicz?

3.Pisemnie zadania ze strony 93 ( ćwiczeniówka do języka polskiego).

4. Pisemnie zadania ze strony 85  i 86 ( ćwiczeniówka do matematyki).

Ewa Szulc

 Praca dla dzieci na środę ( 20.05.20 r.)

1.Przeczytać ze zrozumieniem tekst  ze s.48 i 49( podręcznik do języka polskiego).

2. Pisemnie zadania ze strony 94 ( ćwiczeniówka do języka polskiego).

3. Przeanalizować zadania ze strony 90 i 91 ( podręcznik do matematyki).

4. Pisemnie zadania ze strony 87  i 88 ( ćwiczeniówka do matematyki).

5. Na spotkanie przygotować podręcznik do języka polskiego, zeszyt, przybory do pisania.

Ewa Szulc

Praca dla dzieci na czwartek ( 21.05.20 r.)

1.Przeczytać ze zrozumieniem tekst  ze s.50  i 51 ( podręcznik do języka polskiego).

2. Pisemnie zadania ze strony 95 ( ćwiczeniówka do języka polskiego).

3. Przeanalizować zadania ze strony 92 i 93 ( podręcznik do matematyki).

4. Pisemnie zadania ze strony 89 ( ćwiczeniówka do matematyki).

5. Wpisać w wyszukiwarkę internetową: Chodzony taniec ludowy - YouTube. Na tej podstawie wykonać zadanie 2, s. 51.

6. Przepisać do zeszytu z muzyki rytm- podręcznik s. 51. Wystukać ten rytm.

7. Polecam zabawy z kółkiem ringo lub z piłką.

 Ewa Szulc

Praca dla dzieci na piątek ( 22.05.20 r.)

1.Przeczytać ze zrozumieniem tekst  ze s.52  i 53 ( podręcznik do języka polskiego).

2. Wykonać pisemnie ćwiczenie 1 ze s. 53 .Pamiętać, że w zaproszeniu należy odpowiedzieć na pytania:

- Kto?

- Kogo?

- Na co?

- Kiedy?

- Gdzie?

3. Pisemnie zadania ze strony 96 ( ćwiczeniówka do języka polskiego).

4.  Pisemnie zadania ze strony 90 i 91 ( ćwiczeniówka do matematyki).

5. Na dzisiejsze spotkanie przygotować podręcznik do matematyki, zeszyt, linijkę, przybory do pisania.

 Ewa Szulc

Praca dla dzieci na poniedziałek ( 25.05.20 r.)

1. Nauczyć się czytać i opowiadać tekst o Dedalu i Ikarze - podręcznik s. 54 i 55.

2.Pisemnie zadania ze strony 97 ( ćwiczeniówka do języka polskiego).

3. Przeanalizować zadania ze strony 96 ( podręcznik do matematyki).

4. Ćwiczenia ze strony 92 ( ćwiczeniówka do matematyki).

5. Na dzisiejszym spotkaniu online wyjaśnimy zadania z matematyki.

Ewa Szulc

Praca dla dzieci na wtorek ( 26.05.20 r.)

1. W zeszycie do języka polskiego pod datą napisać:

26 maja – Dzień Matki

 W tym dniu matki są zwykle obdarowywane laurkami, kwiatami oraz różnego rodzaju prezentami przez własne dzieci, rzadziej inne osoby. Święto to ma na celu okazanie matkom szacunku, miłości i podziękowania za trud włożony w wychowanie.

2. Wykonać laurkę i napisać następujące życzenia:

 Najdroższa Mamo,
zawsze cierpliwa,
oddana, troskliwa,
zawsze spiesząca z pomocą,
żyj w szczęściu i zdrowiu.
Sto lat!

3. Wręczyć laurkę Mamie. 

4. Wpisać w wyszukiwarkę internetową: Drossel -Dla Mamy - YouTube. Wysłuchać piosenki i napisać w zeszycie o niej dwa zdania.

5. W zeszycie do matematyki obliczyć sposobem pisemnym następujące przykłady: 128 +128, 736 - 228. Obliczyć pisemnie jaka liczba jest 7 razy większa  od 134. 

6. Wysłać zdjęcie wykonanej laurki i obliczeń matematycznych.

Ewa Szulc

Praca dla dzieci na środę ( 27.05.20 r.)

 1. Zapoznać się z tekstem ze s.56 i 57 z podręcznika.

2. Pisemnie ćwiczenia ze s. 98 ( ćwiczeniówka do języka polskiego).

3. Pisemnie ćwiczenia ze s. 93 (ćwiczeniówka do matematyki).

4. Na spotkanie online przygotować materiały do języka polskiego.

Ewa Szulc

Praca dla dzieci na czwartek ( 28.05.20 r.)

1. Zapoznać się z tekstem pt. " Pierwsze loty" - podręcznik, s. 59 i 60.

2. Pisemnie ćwiczenie 1, s. 99  - ćwiczeniówka do języka polskiego.

3. Pisemnie ćwiczenia ze strony 94 - ćwiczeniówka do matematyki.

Ewa Szulc

Praca dla dzieci na piątek ( 29.05.20 r.)

1.Zapoznać się z tekstem ze s.61 i 62 ( podręcznik do języka polskiego).

2. Wykonać pisemnie ćwiczenie 1 ze s. 100 z ćwiczeniówki do języka polskiego. Ćwiczenie 2 wykonamy na zajęciach online.

3.Przeanalizować zadania ze s. 100 ( podręcznik do matematyki).

Przypominam: 

1 kilogram = 100 dekagramów

1 dekagram = 10 gramów.

4. Pisemnie zadania ze s.95 (ćwiczeniówka do matematyki).

5. Na spotkanie online przygotować materiały do języka polskiego.

Poniedziałek - 01.06.2020 r.

Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Dziecka

Życzę Wam, aby Wasze dzieciństwo było jak najlepsze i by trwało jak najdłużej. Nie dorastajcie za szybko, cieszcie się każdym dniem, dokąd beztroska jest Waszym przywilejem. Niech się spełniają Wasze marzenia. Dużo radości, uśmiechu, szczęścia i optymizmu życzy wychowawczyni klasy III c.

! Posłuchajcie ulubionej muzyki.

2. Wyjdźcie na spacer, nacieczcie oczy przyrodą. Posłuchajcie głosu ptaków.

3. Poczytajcie ulubioną książkę.

4. Idźcie do sklepu na zakupy lub pobawcie się w sklep.

5. Na dzisiejsze spotkanie przygotujcie materiały do matematyki.

Ewa Szulc

 Praca dla dzieci na wtorek ( 02.06.20 r.)

1.Zapoznać się z tekstem ze s.63 i 64 ( podręcznik do języka polskiego).

2. Wykonać pisemnie ćwiczenia  ze s. 101 i  102 z ćwiczeniówki do języka polskiego. 

3. Pisemnie zadania ze s.96 (ćwiczeniówka do matematyki).

4. W ćwiczeniówce do matematyki narysować rakietę i wysłać zdjęcie ( patrz, ćwiczenie 1 , s. 96 ).

Ewa Szulc

 Praca dla dzieci na środę ( 03.06.20 r.)

1.Zapoznać się z tekstem ze s.66 i 67 ( podręcznik do języka polskiego).

2. W zeszycie do języka polskiego pod dzisiejszą datą napisać:

   20 lipca po raz pierwszy na powierzchni  Księżyca stanęli ludzie:Armstrong, Edwin Aldrin i Michael Collins.

Kiedy  Armstrong wyszedł ze statku kosmicznego i postawił stopę na powierzchni globu, wygłosił słowa:

" To jest mały krok człowieka,

ale wielki krok ludzkości ".

3. Wykonać pisemnie ćwiczenia  ze s. 103 i  104 z ćwiczeniówki do języka polskiego. Przysłać zdjęcie ćwiczenia 3, s. 104

4. Pisemnie zadania ze s.97 i 98 (ćwiczeniówka do matematyki).

5.Na spotkanie przygotować materiały do języka polskiego.

Ewa Szulc

Praca dla dzieci na czwartek ( 04.06.20 r.)

Oto notatka z wczorajszych zajęć online, którą należy starannie przepisać do zeszytu i przysłać zdjęcie.

       Kosmos to wszechświat. Jest niezmierzony. Ziemia jest tylko maleńką cząsteczką w kosmosie.

      Wszechświat składa się z galaktyk. Galaktyki są ogromnymi skupiskami gwiazd, gazu międzygwiezdnego, pyłu, planet i ciemnej materii. Nasza Galaktyka, którą widzimy z Ziemi jako jasną smugę na nocnym niebie, nazywana jest od starożytności Drogą Mleczną. W galaktyce Drogi Mlecznej znajduje się Układ Słoneczny składający się ze Słońca i powiązanych z nim grawitacyjnie ciał niebieskich: ośmiu planet, co najmniej 205 ich księżyców, pięciu planet karłowatych i miliardów (a być może nawet bilionów) małych ciał, do których zalicza się planetoidy, komety i meteoroidy, ...

    Obecnie znanych jest osiem planet Układu Słonecznego, które obiegają Słońce. Planety Układu Słonecznego to, w kolejności od Słońca: Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun.

1.Zapoznać się z tekstem ze s.68 i 69 ( podręcznik do języka polskiego).

2. W zeszycie do języka polskiego pod dzisiejszą datą napisać:

Transport lotniczy -  powietrzny - jest najszybszym, a zarazem najkosztowniejszym sposobem podróżowania.

3. Wykonać pisemnie ćwiczenia  ze s. 105 z ćwiczeniówki do języka polskiego. 

4. Pisemnie zadania ze s.99 i 100 (ćwiczeniówka do matematyki).

Ewa Szulc

Praca dla dzieci na piątek ( 05.06.20 r.)

1.Zapoznać się z tekstem ze s.70 i 71 ( podręcznik do języka polskiego).

2. W zeszycie do języka polskiego pod dzisiejszą datą napisać:

Francja jest największym państwem Unii Europejskiej. Jej symbolem jest wieża Eiffla. Eurodisneyland  to ogromny park zabaw pod Paryżem. Drugi to Park Asteriksa.

3. Wykonać pisemnie ćwiczenia  ze s. 106 z ćwiczeniówki do języka polskiego. 

4. Pisemnie zadania ze s.101 (ćwiczeniówka do matematyki).

5.Na spotkanie przygotować materiały do języka polskiego. Powtórzyć treści - s. 63 - 71.

Ewa Szulc

Praca dla dzieci na poniedziałek ( 08.06.20 r.)

1.Zapoznać się z fragmentem komiksu pt. " Asteriks. Złoty sierp "ze s.72 i 73 ( podręcznik do języka polskiego).

2. W zeszycie do języka polskiego pod dzisiejszą datą napisać:

Asteriks  zamieszkuje niewielką wioskę w Galii ( W odległych czasach Francja nazywana była Galią). Ta niewielka wioska jest podbita przez Rzymian. I tak zaczyna się historia.

3. Wykonać pisemnie ćwiczenia  ze s. 107 z ćwiczeniówki do języka polskiego. 

4. Pisemnie zadania ze s.102 i 103 (ćwiczeniówka do matematyki).

5. Przedstawić plastycznie postać Asteriksa i zaprezentować na dzisiejszym spotkaniu.

6. Pamiętać o codziennych zabawach na świeżym powietrzu. 

7.Na lekcję online  przygotować materiały do matematyki. 

 Ewa Szulc

Praca dla dzieci na wtorek ( 09.06.20 r.)

1.Zapoznać się z  tekstem ze s.74 i 75 ( podręcznik do języka polskiego).

2. W zeszycie do języka polskiego pod  datą napisać:

Komiks to historyjka obrazkowa z tekstem ograniczonym do wypowiedzi bohaterów umieszczonych w tzw. " dymkach".

3. Wykonać pisemnie ćwiczenia  ze s. 108 z ćwiczeniówki do języka polskiego. 

4. Pisemnie zadania ze s.104 (ćwiczeniówka do matematyki).

5. Utrwalić słowa i melodię piosenki pt. " Kwiaty polskie".

 Ewa Szulc

Praca dla dzieci na środę  ( 10.06.20 r.)

1.Zapoznać się z  tekstem ze s.76 i 77 ( podręcznik do języka polskiego).

2. Wykonać pisemnie ćwiczenia  ze s. 109 z ćwiczeniówki do języka polskiego. 

3. Pisemnie zadania ze s.105 (ćwiczeniówka do matematyki).

4. Na spotkanie online przygotować materiały do matematyki.

Boże Ciało to dobry moment, aby zreflektować się nad słowami: " Co dla zmysłów niepojęte..."

Owocnego weekendu.

Ewa Szulc

Praca dla dzieci na poniedziałek  ( 15.06.20 r.)

1.Zapoznać się z  tekstem ze s.78 i 79 ( podręcznik do języka polskiego).

2. Wykonać pisemnie ćwiczenie 2 i 3 ze s. 110 z ćwiczeniówki do języka polskiego. 

3. Pisemnie zadanie 2  ze s.106 (ćwiczeniówka do matematyki).

4. Przeanalizować zadania z podręcznika do matematyki - s. 110.

5. Na spotkanie online przygotować materiały do języka polskiego.

Ewa Szulc

Praca dla dzieci na wtorek  ( 16.06.20 r.)

1.Zapoznać się z  łamigłówkami matematycznymi i rozkodować je ( patrz "Zbiór zadań do matematyki" , s. 80).

2. Wyjaśnić pisownię następujących wyrazów: przyroda, brzeg, trzeba, drzewo, krzak, grzyb, chrzan,  ujrzeć, wrzos.  

3. Pisemnie ułożyć te wyrazy w kolejności alfabetycznej.

4. Utrwalić położenie nut na pięciolinii. Umieć odpowiedzieć, że " mi " leży na linii pierwszej, " la " na polu drugim itd.

Ewa Szulc

Praca dla dzieci na środę  ( 17.06.20 r.)

1.Zapoznać się z  łamigłówkami matematycznymi i rozkodować je ( patrz "Zbiór zadań do matematyki" , s. 79).

2. Wyjaśnić pisownię następujących wyrazów: morze, bierze, pierze, marynarz, lekarz. 

3. Pisemnie ułożyć te wyrazy w kolejności alfabetycznej.

4. Wykonać plakat na temat bezpieczeństwa nad wodą.

5. Na zajęcia online przygotować ćwiczeniówkę do języka polskiego, zeszyt, materiały do pisania.

Ewa Szulc

 Praca dla dzieci na czwartek  ( 18.06.20 r.)

1.Zapoznać się z zadaniami z  ułamkami matematycznymi i rozwiązać  je ( patrz "Zbiór zadań do matematyki" , s. 77 i 78).

2.Utrwalić pisownię  wyrazów z " rz". Zapoznać się z ćwiczeniami ( patrz " Ćwiczenia ortograficzno - gramatyczne, s. 20 - 24).

3. Pamiętać o bezpiecznych zabawach na świeżym powietrzu.

 Ewa Szulc

Praca dla dzieci na piątek  ( 19.06.20 r.)

1.Zapoznać się z zadaniami związanymi  z obliczeniami kalendarzowymi i  rozwiązać  je ( patrz "Zbiór zadań do matematyki" , s. 72 - 74).

2.Utrwalić pisownię  wyrazów z " ż " -  patrz " Ćwiczenia ortograficzno - gramatyczne, s. 28, punkt nr 10. Przeanalizować  ćwiczenia ze s. 25 - 28.

3. Wpisać w wyszukiwarkę internetową: Bądź bezpieczny w sieci 5 - Komputeromania - YouTube. Obejrzeć krótki film i wyrazić swoje zdanie na spotkaniu online.

Ewa Szulc

Praca dla dzieci na poniedziałek  ( 22.06.20 r.)

1.Zapoznać się z zadaniami związanymi  z obliczeniami zegarowymi i  rozwiązać  je ( patrz "Zbiór zadań do matematyki" , s. 70 - 71).

2.Utrwalić pisownię  wyrazów z " ch " ( patrz " Ćwiczenia ortograficzno - gramatyczne, s. 31 - 35).

3. Utrwalić kierunki na mapie. Określić położenie miast: Gniezno, Warszawa, Kraków. Łódź, Piotrków Tryb., Zakopane, Poznań, Wrocław, Olsztyn, Szczecin. Zastanowić się w jakim regionie Polski leżą. 

4. Na spotkanie online przygotować materiały do matematyki.

Ewa Szulc

Drogie Dzieci nasze lekcje powoli się kończą. Już teraz żegnam Was na zakładce. Życzę Wam, abyście spotykały na swojej drodze dobrych ludzi. Do zobaczenia w środę na zajęciach online, a w piątek przed szkołą.

Pamiętajcie o Dniu Ojca!

Ewa Szulc

To my

  • dsc_0327a
  • dsc_0331a
  • dsc_0333a
  • dsc_0335a
  • dsc_0339a
  • dsc_0343a

Logowanie

Kontakt

Sekretariat Budynek B

Czynne: 7:30 - 14:30

tel. 44 615-41-36

Sekretariat Budynek A

Czynne: 8:00 - 10:00

tel. 607-033-582

Dyrektor szkoły

tel. 501-636-957

1% dla SP Rozprza

Dzwonki w szkole

1 godzina lekcyjna 8.00 - 8.45
2 godzina lekcyjna 8.55 - 9.40
3 godzina lekcyjna 9.50 - 10.35
4 godzina lekcyjna 10.45 - 11.30
obiad
5 godzina lekcyjna 11.40 - 12.25
obiad
6 godzina lekcyjna 12.45 - 13.30
7 godzina lekcyjna 13.35 - 14.20
8 godzina lekcyjna 14.25 - 15.10

 

Zaprogramuj przyszłość

Certyfikaty

Przydatne linki

Szukaj