UWAGA

Język angielski będzie we wtorki od godz. 16.40


 Proszę o przesłanie na pocztę klasy (do piątku) e-maili rodziców (potrzebne do dziennika elektronicznego)


 Proszę o obecność na zajęciach, w razie jakiegoś problemu proszę o powiadomienie mnie telefonicznie.


Na poczcie klasy zamieszczam ZESTAW ĆWICZEŃ KOREKCYJNYCH od p. M.Marusińskiego. (dla dzieci, które chodzą na gimnastykę korekcyjną)


 UWAGA: 25.03.20r. spróbujemy połączyć się zdalnie. Zajęcia będą prowadzone w poniedziałek, środę i piątek. Łączymy się o godz. 16.00. Należy zainstalować program ZOOM, zgodnie z instrukcją podaną na stronie szkoły. Dzieci będą miały zadawane prace domowe, które sprawdzę po powrocie do szkoły. Proszę, aby do każdego spotkania były przygotowane ćwiczeniówki, matematyka, podręcznik i zeszyty, piórniki z wyposażeniem. Mogą nam być potrzebne.


 Praca w domu:

23.03.20r. podręcznik: POWTÓRZENIE (2 dni) ćw. 1 s. 80, gra "Wyścig" można zagrać z rodzicami, rodzeństwem;
matematyka:zad. 1,2,3 s. 48; utrwalamy tabliczkę mnożenia i dzielenia w zakresie 40;
ćwiczeniówka: ćw. 1 i 2 s. 40; na zielono w zeszycie: Zapamiętam: Nie z przymiotnikami piszemy łącznie.
z książki "Ćwiczenia usprawniające czytanie i pisanie" (dodatkowa) s.55
zbiór zadań do matematyki (dodatkowa) zad. 8, 9 s. 39
20.03.20r.:
podręcznik:  do przeczytania "Malwa" s.78
matematyka: zad. 3 s. 79 (ustnie), zad. 1,2,3 s.46-47
ćwiczenia: ćw. 1 i 2 s. 39
19.03.20r.:  podręcznik: czytamy inscenizację pt. "Nadchodzi wiosna" s.74;
matematyka: zad. 3 s. 45; ćwiczeniówka: 2 s. 38; 
z książki "Ćwiczenia usprawniające czytanie i pisanie" (dodatkowa) s.54; 
18.03.20r.: podręcznik: do przeczytania inscenizacja pt. "Nadchodzi wiosna" s. 74,75,76 (na 2 dni);  zad. 1 s. 77;
matematyka: wpisujemy do zeszytu (na zielono) 1 złoty to 100 groszy      1 zł = 100 gr; zad. 1 i 2 s. 45;
ćwiczeniówka: ćw. 1 s.38;
z książki "Ćwiczenia usprawniające czytanie i pisanie" (dodatkowa) s.53
17.03.20r.: podręcznik: przeczytać tekst "Ogródek na parapecie" s. 72, wypisać z tekstu 5 rzeczowników, 5 czasowników, 3 przymiotniki;
matematyka: zad. 2 i 3 (proszę przerysować tabelki i wpisać liczby) s. 73;
ćwiczeniówka: ćw. 1 s. 37; 
z książki "Ćwiczenia usprawniające czytanie i pisanie" (dodatkowa) s.51, 52
"Zbiór zadań": zad. 8 i 9 s. 39
16.03.20r.:  podręcznik do przeczytania tekst "Wiosenne prace rolnika".
matematyka: zad. 1 s. 71(podręcznik), zad. 1, 2, 3, 4, 5 s. 42 i 43
ćwiczeniówka: ćw. 1, 2, 3 s. 35 i 36 (na podstawie informacji z podręcznika)
zbiór zadań do matematyki (dodatkowa) zad. 5,6,7 s. 38

13.03.20r.: w podręczniku do przeczytania tekst "Aby do wiosny" s. 68;
matematyka: przypomnienie wiadomości o odcinkach, zad. 1 i 2 s. 41 oraz 3 i 4 s. 40
ćwiczeniówka: ćw. 1 s. 34 (polecam korzystanie ze słowniczka ortograficznego:) )
12.03.20r. dzieci mogą wypisać czasowniki z wiersza pt. "W marcu jak w garncu"  (podręcznik s. 66) 
matematyka: zad. 2 s. 39
w "ćwiczeniach usprawniających czytanie i pisanie" (dodatkowa): s.49
11.03.20r. 
podręcznik: czytać tekst s.63, na pamięć wierszyk "Krokusy",
ćwiczeniówka: ćw. 2 s.32, nauczyć się roślin chronionych,
 matematyka: zad.3 s. 37, tabliczka mnożenia i dzielenia w zakresie 30.


UWAGA

W związku z zagrożeniem koronawirusem od jutra nie ma zajęć dydaktycznych do 25 marca.

Na stronie będę podawała informacje o zakresie działań edukacyjnych, które dzieci mogą wykonać w domu.  Dzieci zabrały do domu stroje gimnastyczne do prania, zbiory zadań oraz dodatkowe ćwiczeniówki.


23 marca będą robione zdjęcia (odwołane)


Sprawdzian nr 7 (po powrocie do szkoły)
Zakres do powtórzenia:
1. Zapisywanie zdania z rozsypanki.
2. Wskazania termometru.
3. Wiadomości dotyczące zdrowia i higieny.
4. Wiadomości dotyczące teatru.
5. Mnożenie i dzielenie w zakresie 30.
6. Poznane części mowy.
7. Rozwiązywanie zadań tekstowych, obliczenia pieniężne.


piątek 6 marca 2020 odbędzie się test z języka angielskiego podsumowujący rozdziały 1-3Zakres: nazwy członków rodziny, przyborów szkolnych, ubrań i pomieszczeń w domu, kolory, liczby 1-10. Test sprawdza umiejętność słuchania, pisania i czytania.


 Wycieczka do Warszawy jest 05.06.2020. W programie: Stadion Narodowy, Pałac Kultury i Nauki, centrum Nauki Kopernik, przewidziany jest obiad (II danie). Koszt około 135-140 zł. 


UWAGA: dotyczy uczniów klasy II A - zajęcia rozwijające Informatyka dla smyka
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ODBYWAJĄ SIĘ W CZWARTEK  - 12.45 - 13.30  W SALI 28
harmonogram zajęć:
1. 06.02.2020r.                                             9. 16.04.2020r.
2. 13.02.2020r.                                           10. 30.04.2020r.
3. 20.02.2020r.                                           11. 07.05.2020r.
4.
27.02. 2020r.                                          12. 14.05.2020r.
5.
05.03.2020r.                                   13. i 14. 21.05.2020r.   (2 gody. lekcyjne) 12.45 - 14.15
6.
12.03.2020r.                                           15. 28.05.2020r.
7.
19.03.2020r.
8. 
26.03.2020r.

Na pierwszych zajęciach dzieci otrzymają harmonogram w wersji papierowej, wszystkie zmiany będą zamieszczane na stronie, a dzieci będą powiadamiane  w odpowiednim czasie


 


W piątek 13.12.2019 odbędzie się test z j.angielskiego z rozdziału 2. Zakres materiału:

 • słówka z rozdziału: ubrania, nazwy zawodów, kolory
 • str. w ćwiczeniach: 15-23, 66.

..........................................................................................................................................................................................................................

 

\We wtorek 29.10.2019 odbędzie się test z j.angielskiego z rozdziału 1. Zakres materiału:

 • słówka z rozdziału: sprzęty w szkole i przybory szkolne
 • pytania: Where's the pen? It's on the desk; What's your name? I'm Ola; How old are you? I'm ten; What's this? It's a book.
 • str. w ćwiczeniach: 6-14, 64, 65.

JĘZYK ANGIELSKI

Proszę, aby dzieci nosiły ZESZYT do języka angielskiego NA KAŻDĄ LEKCJĘ! 

Książki muszą być obłożone i podpisane!


Składki:

Rada Rodziców: 1 dziecko -50zł; 2 - 40zł; 3 - 30zł


Proszę o wpłaty na 5 koncertów po 3 zł.


 godziny pracy p. pedagog:

poniedziałek 9.50 - 11.40
wtorek 9.50 - 12.30
środa 9.15 - 10.35
czwartek 9.00 - 12.30
piątek 9.50 - 11. 40


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO:
Zebrania z rodzicami:
20.11.19r., sala 26
04.02.20r.
29.04.20r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31.12.19r.
ferie zimowe 13 - 26.01.20
wiosenna przerwa świąteczna 9 - 14.04.20
Zakończenie I półrocza 31.01.20r.
zakończenie roku szkolnego 26.06.20r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
27.09.19r. (piątek) festyn
2, 3.01.20r. (czwartek, piątek) po Nowym Roku
21,22,23.04.20 (wtorek, środa, czwartek) egzaminy
12.06.20r. (piątek) po Bożym Ciele


 SERDECZNIE DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM RODZICOM ZAANGAŻOWANYM W PRACĘ PRZY FESTYNIE, ZA WSPANIAŁE SMAKOŁYKI, ORGANIZACJĘ STANOWISKA I OGROMNY WKŁAD PRACY:))))


PROSZĘ O  SYSTEMATYCZNE KONTROLOWANIE CZYSTOŚCI GŁÓW DZIECI.


 

To my

 • dsc_0327a
 • dsc_0331a
 • dsc_0333a
 • dsc_0335a
 • dsc_0339a
 • dsc_0343a

Logowanie

Kontakt

Sekretariat Budynek B

Czynne: 7:30 - 14:30

tel. 44 615-41-36

Sekretariat Budynek A

Czynne: 8:00 - 10:00

tel. 607-033-582

Dyrektor szkoły

tel. 501-636-957

1% dla SP Rozprza

Dzwonki w szkole

1 godzina lekcyjna 8.00 - 8.45
2 godzina lekcyjna 8.55 - 9.40
3 godzina lekcyjna 9.50 - 10.35
4 godzina lekcyjna 10.45 - 11.30
obiad
5 godzina lekcyjna 11.40 - 12.25
obiad
6 godzina lekcyjna 12.45 - 13.30
7 godzina lekcyjna 13.35 - 14.20
8 godzina lekcyjna 14.25 - 15.10

 

Zaprogramuj przyszłość

Certyfikaty

Przydatne linki

Szukaj