10- 12 IV Rekolekcje. Zajęcia są w tych dniach od 8.00 do 9.40, na godz 10.00 ucz. idą do kościoła, msza do 11.30 potem wracają wszyscy do szkoły i są  odbierani przez rodziców.

 8  IV sprawdzian- zakres:ucz. zna wiosenne kwiaty, układanie zdań z rozsypanek wyrazowych, rodzaje zdań, układa wyrazy wg kolejności alfabetycznej, pisze imiona wielka litera, układa 3 zdania na podany temat, wyszukuje czasowniki, pisownia wyrazów z końcówką - uje, wyjaśnia pisownie wyrazów z ,,rz" i ,,ó" wymiennym, uzupełnia ogłoszenie, liczy sylaby, głoski , litery w wyrazie, pisze starannie, rozwiązuje wiosenne zagadki,  dokonuje pomiaru długości, liczy pieniądze, zna i stosuje pojęcia ,,o 2 więcej' , ,,o 2 mniej", układa i oblicza działania na podstawie rysunków, okresla cechy wielkościowe przedmiotów.

 

4 IV koncert -3 zł.

Na czwartek tj. 4 IV ucz. mają przynieść 1 czystą  kopertę.

 

21 marca w szkole będą robione zdjęcia: grupowe 25 zł, portret na płótnie w ramce 35 zł i inne /oferta wisi w szatni szkolnej/ Cena zdjęć jest wysoka, proszę o przemyślane decyzje.

 

Drodzy Rodzice! proszę systematycznie ćwiczyć z dziećmi czytanie, niektórzy ucz. zbyt mało czasu poświęcają na czytani.

Polecam tez do ćwiczeń stronę www. matzoo i dyktandanet dla kl. 1.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21 marca FLUORYZACJA- proszę przynieść szczoteczki do zębów.

Test z języka angielskiego z rozdziału 4 odbędzie się 27 marca (środa). Zakres materiału: słownictwo z rozdziału (nazwy części ciała  i twarzy, liczby 1-10, kolory). Proszę przejrzeć zeszyt ćwiczeń - strony 25-31 oraz str. 55, 66-67, kserówki. 


Konkurs plastyczno-językowy Easter Card – Kartka Wielkanocna w języku angielskim

Konkurs przeznaczony dla uczniów klas I-IV. Technika wykonania prac jest dowolna (praca plastyczna, collage, grafika, techniki mieszane itp.). Format kartki nie może przekraczać wymiarów A4. Warunkiem koniecznym jest umieszczenie samodzielnie napisanych życzeń w języku angielskim. Oceniana będzie zarówno oprawa graficzna jak również kreatywność, poprawność językowa, oryginalność życzeń i estetyka prac. Prace należy wykonać indywidualnie, podpisać na odwrocie (imię, nazwisko, klasa) oraz oddać organizatorowi konkursu. Termin oddawania prac – 25 marca 2019 (poniedziałek). Na zwycięzców czekają nagrody i dyplomy! 

Organizator: mgr Monika Famulska


Wyjazd do teatru

13 III 19 r. ucz. przychodzą do szkoły na godz. 8.00 bez książek. Zabierają ze sobą plecak z kanapkami, piciem, owocami, można wziąć coś słodkiego.Proszę nie pakować dzieciom chipsów i napojów gazowanych.Ucz. mający chorobę lokomocyjną zgłaszają nauczycielowi i zabierają ze sobą leki. Wyjeżdżamy o 9.00 planowany powrót około 15.30. 

 

7 III 19 r. sprawdzian

Zakres do powtórzenia: 

uczeń: 

- rozróżnia samogłoski, tworzy wyrazy z podanych liter,wybiera wyrazy należące do tej samej rodziny wyrazów, łączy sylaby w wyrazy i zapisuje z nich  zdanie,pisze kształtnie i prawidłowo łączy litery, prawidłowo zapisuje wyrazy pasujące do ilustracji, liczy głoski i litery w wyrazach, zapisuje nazwy rysunków z ,,dź, dzi, dż", układa odpowiedzi na pytania z rozsypanki wyrazowej

- rysuje kontur polski po śladzie, zapisuje pełna nazwę swojego kraju, zna barwy flagi i słowa hymnu narodowego, wykazuje wiadomości o Polsce, kojarzy miasta z ich symbolami

- przelicza elementy w zbirze, szereguje liczby malejąco, rozpoznaje liczby parzyste i nieparzyste, dopełnia do 10, dodaje i odejmuje w zakresie 10, rozwiązuje zadania tekstowe, układa i oblicza działania na podstawie rysunków, oblicza liczby ,np. ,o 2 więcej" i ,,o dwa mniej"

 

1 III 19 r. koncert muzyczny, proszę o wpłatę 3 zł.

13 III 19r. jest wyjazd do Teatru Arlekin w Łodzi na przedstawienie pt. "O tych dwóch, co ukradli księżyc", cena przedstawienia z warsztatami edukacyjnymi i dojazdem wynosi 52 zł. zdecydowane osoby prosimy o wpłaty po feriach.

 

Nie jedziemy na przedstawienie, o którym mówiłyśmy na zebraniu z powodu braku odpowiedniej ilości biletów.

Po choince szkolnej odwóz ucz. o godz. 12.50.

Choinka szkolna 8.02 18 r. od godz. 9.30 do 11.30. W tym dniu ucz. przynoszą j. angielski i polski.wszyscy kończą zajęcia o 11.30.

6 lutego jest spotkanie z pisarką dla dzieci p. Dorota Mularczyk- 2 zł.

7 lutego nie ma zajęć korekcyjno- kompensacyjnych, ucz. wychodzą o 11.30 .

 

Test z języka angielskiego z rozdziału 3 odbędzie się 30 stycznia 2019 (środa). Zakres materiału: słownictwo z rozdziału (przybory szkolne, liczby 1-10, kolory). Proszę przejrzeć zeszyt ćwiczeń - strony z rozdziału 3 oraz 64-65, kserówki. 

UWAGA!

Dzieci, które nie pisały testu w ww. terminie mogą go napisać w poniedziałek 4 lutego na 5 gl (11.45-12.30) razem z klasą 1b (lub w innym dniu, po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem).


28 stycznia /poniedziałek/ planuję z ucz. wyjść na dwór, proszę przygotować odpowiednie ubranie / rękawiczki i dodatkowe spodnie/.

29. 01.2019 r. w sali nr 1 o godz. 16.00 odbędzie się zebranie z rodzicami kl. 1 a. Serdecznie zapraszam wych. B. Miller

 

Na 23 stycznia /środa/ proszę przynieść kawałki kolorowych materiałów.

Do 25.01.18 r. nie ma zajęć z j. angielskiego. Do odwołania zawieszone są też zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.

 

22 stycznia /wtorek/ jest sprawdzian nr 5

 

Zakres do powtórzenia:
1. Dodaje i odejmuje w zakresie 10.
2. Zna kolejność dni tygodnia.
3. Przelicza po 2, po 3.
4. Potrafi korzystać z kalendarza. Zna kolejność miesięcy. Wie w jakim miesiącu ma urodziny.
5. Wie jakie zwierzęta korzystają z karmnika, a jakie z paśnika.
6. Bezbłędnie przepisuje zdanie, układa wyrazy z sylab i zdania z wyrazów.
7. Poprawnie pisze wyrazy ze spółgłoskami miękkimi: ć,ci,ń,ni,ś,si,ź,zi.
8. Czyta ze zrozumieniem.
9. Liczy głoski i litery w wyrazie. Pisze starannie i kształtnie, prawidłowo łączy litery.

 

UWAGA RODZICE!

Wśród ucz. kl. pierwszych panuje wysypka, objawia się ona plamami na twarzy, nogach i rękach. Wskazane by było, żeby ucz. do czasu wyleczenia zostali w domu, gdyz jest to zaraźliwe.

Proszę systematycznie ćwiczyć z dziećmi czytanie oraz pisownię wyrazów z ,,ż" i ,,rz".

Na piątek 11 I proszę przynieść  niepotrzebne skarpetki /1 białą i 1 kolorową/ , 2 guziczki na oczy i 1 czerwony na nos, kawałek kolorowej wstążki lub tasiemki oraz ryż lub kaszę do wypełnienia skarpetki i lejek.

14 I 2018 r.- koncert muzyczny /3 zł/.

................................................................................................................................................................................................................................

21 XII18 r- . piątek ucz. mają dwie pierwsze godz. lekcyjne /j. angielski i j. polski/, następnie jasełka i klasowa Wigilia. W tym dniu są zaj. wyrównawcze.

21 XII Klasowa Wigilia. Dziewczynki przynoszą różne ciasteczka , a chłopcy soki 1 litrowe / można przynosić te rzeczy od poniedziałku/. Przyniesione i niewykorzystane soki i słodycze dzieci będą będą konsumować po Nowym Roku.

20 XII fluoryzacja.

Sprawdzian nr 4 jest 19 XII (środa)

Zakres do powtórzenia:
1. Układanie zdania z rozsypanki, liczenie wyrazów w haśle.
2. Wie, do czego potrzebna jest woda.
3. Uzupełnianie ciągu liczbowego.
4. Znajomość samogłosek i spółgłosek.
5. Poprawna pisownia liter (zwłaszcza ostatnio poznanych).
6. Pisanie odpowiedzi na pytanie.
7. Dodawanie, odejmowanie i porównywanie liczb w zakresie 9. 
8. Znajomość pisowni poznanych wyrazów z ó, u
9. Dzielenie wyrazów na sylaby.

zad. dodat. Układanie zdania z rozsypanki wyrazowej. wpisywanie sylab zgodnie z szyfrem

.....................................................................................................................

 

Na czwartek tj. 13 XII proszę powtórzyć z dziećmi pisownię wyrazów z ,,ć' i ,,ci" podręcznik s.54-55.

.............................................................................................................................................................................................................................

.Wyjazd do kina 7 XII 18 r. /piątek/. Ucz. przychodzą w tym dniu na godz. 8.00, wyjazd o 8.15 powrót około 11.30.  Dzieci zabierają ze sobą niewielki plecak z kanapką piciem i słodką przekąską.  W tym dniu nie zabierają książek. Po kinie wracamy do szkoły na obiad lub świetlicę. Nie ma w tym dniu zajęć wyrównawczych.

................................................................................................................................................................................................................................

TEST Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z ROZDZIAŁU II - odbędzie się 5.12.2018 (środa). Zakres materiału - zabawki (teddy, ball, doll, car, kite, train). Proszę powtórzyć ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str.11-17, 53, 62,63 i na kserówkach.


Na poniedziałek 3 XII 18 r. proszę przynieść przykrywkę plastikową od masła lub margaryny, nasiona dyni, słonecznika, fasolę lub groch, ziarenka pieprzu.

 

27 XI 18 r.

Koncert muzyczny 4 XII - 3 zł. Proszę o wpłaty.B. Miller

 

Przypominam, że są do kupienia zdjęcia ze Ślubowania. Cena albumu z 3-ma zdjęciami wynosi 50 zł. Wpłat należy dokonywać u wych. klasy do 22 XI 18 r.

 22 XI 18 R.- SPRAWDZIAN

Zakres: poprawnie i starannie przepisuje zdania, potrafi podpisać nazwy zwierząt, zna korzyści wynikające z hodowli zwierząt, wskazuje w wyrazach poznane litery, podpisuje rysunki imionami, łączy sylaby w wyrazach i zapisuje je, liczy głoski w wyrazach, układa zdanie z rozsypanki wyrazowe,j liczy w zakresie 5, przelicza w zakresie 5 od lewej i prawej strony,szereguje przedmioty wg wielkości.

UWAGA RODZICE!

21 XI 2018 r. o godz. 16.00 w sali nr 1 odbędzie sęę zebranie z rodzicami kl. I a. Proszę o przybycie.

14 XI 18 r.

W piątek /16 XI/  na zajęcia wyrównawcze idą tylko ucz., którzy nie pisali sprawdzianu 6 XI, pozostali wychodzą ze szkoły o godz. 11.30.

 

Uwaga!

Proszę wyposażyć dzieci w zeszyty do języka angielskiego (w trzy linie, 16-kartkowe, obłożone, naklejka z nazwiskiem na okładce).

 

8 XI 18 r. -fluoryzacja, proszę o przyniesienie szczoteczek do zębów.

Uwaga !

8 XI 18 r. /czwartek/ nie ma lekcji religii, w tym dniu zajęcia kończą się o 11.30.

 Sprawdzian nr 2 (6.11. wtorek)

Zakres sprawdzianu:
1. Układanie wyrazów z sylab. Podpisywanie ilustracji.
2. Ustalanie równoliczności zbioru.
3. Liczenie głosek, łączenie rysunku z modelem głoskowym, wyznaczanie miejsca głosek w modelu.
4. Tworzenie i przeliczanie elementów zbioru.
5. Łączenie sylab i zapisywanie wyrazów .
6. Rozróżnianie pojęcia "wewnątrz" i "na zewnątrz".
7. Poprawne przepisywanie zdania.
8. Staranne rysowanie szlaczków.
9. Kaligraficzne pisanie i prawidłowe łączenie liter. 

31 X 18 r. 

Są już do kupienia zdjęcia ze Ślubowania. Cena albumu z 3-ma zdjęciami wynosi 50 zł. Wpłat należy dokonywać u wych. klasy do 15 XI 18 r

 

2 XI 18 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

 

Na 26 X 18 r. proszę przynieść wełnę lub skrawki materiałów na plastykę. Ucz. będą robić zwierzątka.

TEST Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z ROZDZIAŁU I - odbędzie się 31.10.2018 (środa). Zakres materiału - owoce (pear, apple, plum, orange, banana, lemon), liczby 1-6. Proszę powtórzyć ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str.2-10, 52, 60,61 i na kserówkach.

 

24 X 2018 r. odbędzie się koncert, proszę o wpłatę 3 zł.

 

22 X 2018 r. odbędzie się sprawdzian:

zakres do powtórzenia: kreślenie szlaczków literopodobnych, analiza głoskowa wyrazów, rozróżnia samogłoski i spółgłoski,wskazywanie danej głoski w wyrazie,prawidłowe zapisywanie wielkiej i małej litery, łączy sylaby w wyrazy,  pisze kształtnie, prawidłowo łączy litery, rozumie znaczenie wyrazów/ nad, pod, między lewa, prawa/, przelicza elementy w zakresie 5, rozumie pojęcie tyle samo, zna wybrane znaki drogowe i  sygnalizator świetlny, wie co warunkuje prawidłowy wzrost roślin, koloruje wg kodu.

Na 19 X 18 r. /piątek/ ucz. przynoszą  tekturową rolkę od papieru toaletowego lub papierowego ręcznika.

 

1

 

6 X 2018 r. ucz. z gr II, którzy we wtorek chodzą  na zajęcia informatyczne, wyjątkowo w tym dniu wychodzą o godz. 11.30.

 

Na Ślubowanie ucz. przychodzą na godz. 8.40, spotykamy się przed klasą. Ucz. przychodzą ubrani na galowo / biała koszula lub bluzka, czarne lub granatowe spodnie, spódniczka lub sukienka/.

 

UWAGA RODZICE

 

DATA ŚLUBOWANIA ZOSTAŁA ZMIENIONA. UROCZYSTOŚĆ ODBĘDZIE SIĘ 12 X 2018 R. /PIĄTEK/ W SALI GIMNASTYCZNEJ SP O GODZ.9.00. 

Serdecznie zapraszamy Rodziców.

Po uroczystości będą robione zdjęcia klasowe, następnie rodzice zabierają ucz. do domu.

Proszę o dokonywanie wpłat /10 zł/ na Ślubowanie. Pieniądze przeznaczone będą na birety oraz pamiątkowe dyplomy i ołówki.

 

Dni wolne dla dzieci od zajęć dydaktycznych: 15,16,17 kwietnia (egzaminy kl. VIII). 
Ferie wiosenne są od 18.04. do 23.04. Dzieci przychodzą do szkoły 24.04. 
Weekend majowy jest od 29.04 do 03.05. Dzieci przychodzą do szkoły 06.05. i mają zajęcia zgodnie z planem

To my

  • dsc_0327a
  • dsc_0331a
  • dsc_0333a
  • dsc_0335a
  • dsc_0339a
  • dsc_0343a

Kontakt

(0-44) 615-80-12 (chwilowa awaria)

Sekretariat szkoły: 607-033-582

Dyrektor szkoły: 501-636-957

Logowanie

Zaprogramuj przyszłość

Certyfikaty

Przydatne linki

Szukaj

Licznik odwiedzin

1325594
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W zeszłym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Wszystkie
12
1279
3351
1317037
15413
41329
1325594

Twoje IP: 3.90.56.90
2019-04-21 00:29