Rozwijanie kompetencji czytelniczych i upowszechnianie czytelnictwa w I półroczu roku szkolnego 2015/2016 w Szkole Podstawowej im. Józefa Pawlikowskiego w Rozprzy

Książki naszych marzeń
Szkoła Podstawowa w Rozprzy zgłosiła w czerwcu 2015r. chęć udziału w I edycji rządowego programu dla szkół „Książki naszych marzeń”. Program ten ma za zadanie umożliwić zakup książek do bibliotek szkolnych w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, rozwijania ich kompetencji oraz zainteresowań czytelniczych. Rezultatem  programu ma być trwałe zainteresowanie młodych ludzi czytaniem. Aby tak się stało, dzieci muszą doświadczyć przyjemności z czytania, odkryć w nim atrakcyjny sposób zdobywania wiedzy, rozwijania zdolności i zainteresowań, spędzania wolnego czasu.
Wśród wielu szkół  należymy do tych szczęściarzy, którzy otrzymali możliwość realizowania tego niezwykle ważnego programu. 
Środki budżetu państwa przyznane w ramach programu „Książki naszych marzeń” wykorzystaliśmy w październiku 2015r. Już 26.10.2015r. do biblioteki szkolnej trafiły książki zamówione w Empiku – stąd mieliśmy najkorzystniejszą ofertę cenową.
Książki te były wybierane przez uczniów. Zakupione  przez nas nowości wydawnicze- łącznie 131 egzemplarzy, zostały włączone do księgozbioru i są już udostępniane dzieciom. Niektóre tytuły są rozchwytywane. Uczniowie będą mieli możliwość wypożyczania książek na okres ferii letnich i zimowych, co powinno pogłębiać w nich nawyk czytania i podtrzymywać zainteresowanie czytaniem.

Konkurs Pięknego Czytania 
Po raz kolejny odbył się przygotowany przez p. A. Barczyk i p. T. Długosz Konkurs Pięknego Czytania. Poziom umiejętności uczestników był bardzo wysoki. Nie było łatwo wytypować zwycięzców i rozdzielić miejsca. Musiała być dogrywka. W pierwszym etapie, który odbył się 24.10.15r., wzięło udział 27 dzieci z klas czwartych i piątych. Uczniowie czytali fragmenty swoich ulubionych książek.  Do drugiego etapu- 31.10.15r.- przeszło 16 dzieci czytających fragmenty książki „Dziennik Cwaniaczka”, której autorem jest Jeff Kinney. Ocenie podlegały: wyrazistość, płynność, intonacja i interpretacja oraz ogólny wyraz artystyczny. Celem konkursu było kształcenie umiejętności interpretacji tekstu literackiego, uwrażliwianie na piękno prozy i promowanie czytelnictwa.
Laureatami konkursu w klasach IV zostali:
I miejsce- Alicja Lemczak,
II miejsce- Adam Wójcik, Julia Lewandowska,
III miejsce- Krzysztof Zwoliński.
Laureatami konkursu w klasach V zostali:
I miejsce- Jakub Bartosiewicz, Emilia Zaborowska,
II miejsce- Alicja Nadajewska, 
II miejsce- Daria Przerywacz, Wiktoria Skrobek.

Konkurs  recytatorski
Tradycją w Szkole Podstawowej w Rozprzy stała się coroczna organizacja Konkursu Recytatorskiego. W tym roku do udziału w nim zostali zaproszeni uczniowie klas IV-V, którzy w dniu 19.11.2015r. pokazali swoje umiejętności aktorskie, wygłaszając wiersze Jana Brzechwy. Przystąpiło 15 uczniów. Żadnemu uczestnikowi konkursu nie było można odmówić talentu. Ocenie poddano: wyrazistość, płynność, intonację, interpretację oraz ogólny wyraz artystyczny. Było pięknie i wesoło. 
Laureatami konkursu w klasach IV zostali:
I miejsce- Alicja Lemczak,
II miejsce- Julia Lewandowska,
III miejsce- Marta Dutkowska.
Laureatami konkursu w klasach V zostali:
I miejsce- Katarzyna Skrobek, Wiktoria Lewandowska, 
II miejsce- Alicja Nadajewska, 
III miejsce- Emilia Zaborowska.
Konkurs poprowadziły panie Anna Barczyk, Teresa Długosz.

Lekcje biblioteczne 
Szkoła realizując priorytet na rok szkolny 20115/16 organizuje dla uczniów klas III-VI wyjazdy do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Tryb. na lekcje biblioteczne. Tematyka zajęć jest następująca:
Kl. VI – „Sposób na Alcybiadesa”,
Kl. V- Archaizmy, „W pustyni i w puszczy”,
Kl. IV- „Pinokio”,
Kl. III- Legendy wg Wandy Chotomskiej.
Równolegle poszczególne klasy biorą udział w lekcjach poświęconych legendom piotrkowskim, tematyce I wojny światowej w Muzeum Okręgowym. 
Organizatorem lekcji muzealnych jest pani B. Patura, lekcji bibliotecznych p. T. Długosz.

To my

  • dsc_0327a
  • dsc_0331a
  • dsc_0333a
  • dsc_0335a
  • dsc_0339a
  • dsc_0343a

Logowanie

Kontakt

Sekretariat Budynek B

Czynne: 7:30 - 14:30

tel. 44 615-41-36

Sekretariat Budynek A

Czynne: 8:00 - 10:00

tel. 607-033-582

Dyrektor szkoły

tel. 501-636-957

1% dla SP Rozprza

Dzwonki w szkole

1 godzina lekcyjna 8.00 - 8.45
2 godzina lekcyjna 8.55 - 9.40
3 godzina lekcyjna 9.50 - 10.35
4 godzina lekcyjna 10.45 - 11.30
obiad
5 godzina lekcyjna 11.40 - 12.25
obiad
6 godzina lekcyjna 12.45 - 13.30
7 godzina lekcyjna 13.35 - 14.20
8 godzina lekcyjna 14.25 - 15.10

 

Zaprogramuj przyszłość

Certyfikaty

Przydatne linki

Szukaj